Människor

Kompetent och professionell personal

Vi har kompetent och professionell personal. Advokater på vår byrå är medlemmar i Finlands Advokatförbund. Advokater är skyldiga att följa lagen och god advokatsed i sin verksamhet. Avisningar och bestämmelser för advokater finns på Finlands Advokatförbunds webbplats.

Personal

Juridiska tjänster för företag, anställningsfrågor, tvistlösning, avtalsrätt samt skadestånds- och försäkringsfrågor
Tvistemål hos företag och privatpersoner, avtalsrätt, skadestånd, bostads- och fastighetsfrågor, hyresfrågor, byggjuridik, arbetslivsjuridik, straffrätt
Företagsjuridik, tvistemål (hos privatpersoner och företag), avtalsrätt, arbetsrätt, straffrätt, arvsrätt
Perintöoikeus, kuolinpesät
Advokatbyrå Ferenda

Kontakta oss

Ferendas tjänster finns där du finns. Den inledande kartläggningen är gratis och kan genomföras som ett gemensamt möte, via telefon eller videosamtal. Med hjälp av videosamtal kan vi hjälpa kunder i hela Finland.

Efter kartläggningen kommer vi överens om uppdraget och andra detaljer i samarbetet.