Människor

Kompetent och professionell personal

Vi har kompetent och professionell personal. Advokater på vår byrå är medlemmar i Finlands Advokatförbund. Advokater är skyldiga att följa lagen och god advokatsed i sin verksamhet. Avisningar och bestämmelser för advokater finns på Finlands Advokatförbunds webbplats.

Personal

Juridiska tjänster för företag, anställningsfrågor, tvistlösning, avtalsrätt samt skadestånds- och försäkringsfrågor
Tvistemål hos företag och privatpersoner, avtalsrätt, skadestånd, bostads- och fastighetsfrågor, hyresfrågor, byggjuridik, arbetslivsjuridik, straffrätt
Företagsjuridik, tvistemål (hos privatpersoner och företag), avtalsrätt, arbetsrätt, straffrätt, arvsrätt
Perintöoikeus, kuolinpesät