Barnrätt

Barnrätt

Frågor kring föräldraskap, underhåll och vårdnad är viktiga för barns intressen och framtid. Vi hjälper och stöttar våra kunder i ärenden om barnrätt. Vi vill att tröskeln ska vara låg för att kontakta oss.

För att sänka kostnader och försnabba processen är det bra om situationen kan lösas försonligt genom medling vid domstol med hjälp av ett sakkunnigbiträde, dvs. follo. Sannolikheten att nå uppgörelse ökar betydligt om en förhandlingskunnig advokat finns med vid medlingen.

Här kan du läsa mer om follo.

Barnrätt

Vad du än grubblar över behöver du inte vara ensam med dina frågor.

Vid behov utreder vi kundens möjligheter att få de kostnader som hanteringen av ärendet medför ersatta av den rättsskydd som ingår i hemförsäkeringen eller genom den rättshjälp som bekostas med statens medel.