Upphandlingsfrågor och tillstånd

Upphandlingsfrågor och tillstånd

Upphandlingar är ett brett område, och det är alltid värt att använda sig av en expert i dessa frågor. Vår advokatbyrå hjälper företag med att upprätta överklagan av upphandlingsfrågor professionellt, på ett sätt som bäst gynnar företaget.

I projekt och upphandlingar är aktiv kontakt med myndigheter viktigt. Advokatbyrå Ferenda stöttar vid hantering av myndighetskontakter och hjälper till att effektivisera projektgången.

Upphandlingsfrågor och tillstånd

Upphandlingar är ett brett område, och det är alltid värt att använda sig av en expert i dessa frågor. Vår advokatbyrå hjälper företag med att upprätta överklagan av upphandlingsfrågor professionellt, på ett sätt som bäst gynnar företaget.

I projekt och upphandlingar är aktiv kontakt med myndigheter viktigt. Advokatbyrå Ferenda stöttar vid hantering av myndighetskontakter och hjälper till att effektivisera projektgången.