Rättshjälp och rättsskydd

Rättshjälp och rättsskydd

Rättshjälp kan ansökas av privatpersoner som på grund av sin ekonomiska situation inte kan betala rättegångskostnaderna själv. Rättshjälp kan beviljas för låginkomsttagare för att täcka en del av eller alla kostnaderna. Vi kan utreda om du utifrån dina inkomster och din förmögenhet kan vara berättigad till rättshjälp för ditt ärende.

Rättshjälp och rättsskydd

Även ett privat rättsbiträde kan hjälpa till i domstolsärenden genom rättshjälp.

Rättsskyddsförsäkring ersätter kostnader för en advokatbyrå och rättegångskostnader enligt de villkor som finns definierade i försäkringen. För företag ingår rättsskyddsförsäkringen i företagsförsäkringen och för privatpersoner i hemförsäkringen.

Vår advokatbyrå tar hand om ansökan om rättsskydd eller rättshjälp för dig.