Indrivningsärenden

Indrivningsärenden

När en avtalspartner av en eller annan orsak inte betalar en förfallen fordran eller ett affärs- eller tjänsteavtal på något annat sätt stöter på problem kan situationen lösas med hjälp av effektiv indrivning. I sista hand leder indrivning till inlämning av en stämningsansökan i tingsrätten och till slut genom utsökning till tvångsindrivning. Indrivning är en typisk fråga att hantera i tingsrätten.

Indrivningsärenden

En obestridlig stämningsansökan kan hanteras i ett s.k. summariskt förfarande, vilket kan leda till en verkställbar dom relativt snabbt. Vi kan även hjälpa till vid tvistiga indrivningsärenden som hanteras i domstol.