Bostads- och fastighetsköp samt boende

Bostads- och fastighetsköp

Vid bostads- och fastighetsköp har mögel- och fuktproblem som upptäcks efter köp blivit alltmer uppmärksammade. De kan innebära stora ekonomiska förluster för såväl försäljaren och köparen. Förhandlingarna och kraven handlar då ofta om ersättning av reparationskostnader, prissänkning eller hävning av köp. Vi kan hjälpa till i dessa ärenden med vår breda erfarenhet och kompetens.

Boende

Vad gäller lagen om bostadsaktiebolag funderar aktieägarna förmodligen oftast på hur undershållsansvaret fördelar sig mellan bolaget och aktieägarna. Grundprinciperna för underhållsansvaret för fastigheter, byggnader och lägenheter fastställs i lagen om bostadsaktiebolag. I tvistemål om ansvarsfördelning är det bäst att vända sig till en advokatbyrå insatt i lagen om bostadsaktiebolag. Advokatbyrå Ferenda hjälper aktieägare även i skadesituationer och frågor kring försäkringar. Vi kartlägger varje situation noggrant med våra kunder samt vid behov erbjuder hjälp ända fram till en rättegång. Läs även om våra tjänster för bostadsaktiebolag.