Arbetsrätt och anställningsfrågor

Arbetsrätt och anställningsfrågor

Arbetsrätt kan vara en komplicerad fråga, eftersom anställningar regleras av många olika lagar, regelverk och kollektivavtal. Även om företagare är vana vid att anställa innebär det ofta en stor investering och är ibland även förknippat med risker.

Arbetsrätt och anställningsfrågor

Vår advokatbyrå är insatt i alla delområden i arbetsrätten och kan hjälpa ditt företag i varje juridisk fråga i arbetslivet. Förutom upprättande av arbetsavtal samt förhandling om avslutande av anställning och upprättande av avslutningsavtal i samband med det omfattar vårt kompetensområde även konfliktlösning kring anställningar. Problem orsakas förutom av uppsägning och hävning av arbetsavtal även av tidsbegränsade anställningar och avslutande av dem, prövotider och sammanlänkning av arbetsavtal. Vi hjälper våra kunder även med upprättande av avtal, till exempel vid genomgång av chefsavtal eller VD-avtal.

Advokat för anställningsfrågor

Vår advokatbyrå stöttar företag i olika delområden av arbetsrätt, från anställningens början till slut. En pålitlig advokatbyrå som är insatt i arbetsrätt är också som företagets högra hand i alla framtida problemsituationer under anställningen.