Patientskador

Patientskador orsakas oftast av vårdfel eller försummelse av vård.

Om insjuknande, invaliditet eller annan försämring av hälsotillståndet hos patienten på grund av felaktig eller bristfällig vård kunde ha undvikits genom att agera annorlunda är det fråga om en patientskada.

Vid frågor om ersättning av personskador som orsakats av patientskador är det bäst att redan i ett tidigt skede vända sig till en advokatbyrå insatt i ämnet. Vår advokatbyrå som har kunskap om patientskadelagen kan hjälpa till att utreda om patienten är berättigad till ersättning.

Ferenda

Vi på Advokatbyrå Ferenda sköter årligen ett flertal klagomål förknippade med patientskador samt hjälper till i ersättningsfrågor i anknytning till dem i förtroende.

Oftast täcker den rättsskyddsförsäkring som ingår i hemförsäkringen kostnaderna för användning av en advokatbyrå vad gäller klagomål till patientskadenämnden. Vi kan utreda möjligheten till rättsskydd tillsammans med våra kunder.