Johanna Tolttila

Människor

Vi har kompetent och professionell personal. Advokater på vår byrå är medlemmar i Finlands Advokatförbund. Advokater är skyldiga att följa lagen och god advokatsed i sin verksamhet. Avisningar och bestämmelser för advokater finns på Finlands Advokatförbunds webbplats.

Advokat, JM, EM

Johanna Tolttila

Tvistemål hos företag och privatpersoner, avtalsrätt, skadestånd, bostads- och fastighetsfrågor, hyresfrågor, byggjuridik, arbetslivsjuridik, straffrätt