Skadestånd

Skadestånd

Skadeståndsrätten rör skadestånd som grundar sig på avtal och skadestånd utanför avtalsförhållanden.

Det är vanligt att skadestånd fastställs i olika avtal eller allmänna avtalsvillkor till exempel i form av avtalsböter eller genom att på något annat sätt definiera grunderna för eller storleken av rätten till ersättning. Det lönar sig att använda sig av en advokat vid upprättande av villkoren och vid de oklarheter som uppstår vid tolkning av dem.

Skadestånd

Skadestånd utanför avtalsförhållanden avser situationer där det inte finns något avtal mellan parterna, men den ena parten har föranletts skada av vårdslöshet eller med avsikt. Även om man i regel utgår från principen om full ersättning kan det visa sig vara svårt att beräkna storleken av ersättning. Med hjälp av en expert hamnar ersättningen på en korrekt nivå.

I samband med brottmål biträder vi målsägande, dvs. den skadelidande parten som har krav att framföra vid rättegången.