Advokatbyrå för företag

Advokatbyrå Ferendas advokater är specialiserade på affärsjuridik.

Våra advokater har en bred kompetens och erfarenhet av juridiska tjänster för företag. Vi hjälper företag i till exempel avtalstvister, skadeståndsfrågor, upprättande och granskning av avtal samt frågor kring reklamationer. Vi är en pålitlig advokatbyrå som erbjuder ett brett utbud av tjänster från allmänna konsulttjänster till specialexpertis för olika branscher och företag runt om i Finland.

Ferenda är en advokatbyrå vars kärnvärden är förtroende och öppenhet. Företag kan vända sig till oss med låg tröskel när de behöver juridisk rådgivning vid osäkerheter eller advokathjälp i problemsituationer. Vi erbjuder högklassiga och lösningsorienterade tjänster inom affärsverksamhetens alla delområden.

En bra advokatbyrå motverkar kostnader och problem

Med bra samarbete med en advokatbyrå kan företag identifiera riskerna i förväg och bedöma om det finns skäl att använda sig av experthjälp. På så sätt undviker företag onödiga kostnader och problem.

Alla företag, branscher och situationer är olika. Vi på Advokatbyrå Ferenda arbetar alltid så att vi på bästa möjliga sätt gynnar våra kundföretag. Affärsjuridik är vår kärnkompetens, och vi insatta i dess olika delområden med tiotals år av erfarenhet.

Gratis inledande kartläggning

Oavsett om det handlar om små eller stora frågor kan du alltid fråga oss om råd. Samarbetet inleds med ett samtal utifrån vilket vi kartlägger er situation och föreslår lösningar. Den inledande kartläggningen är alltid gratis för våra kunder.

Våra tjänster för företag

Arbetsrätt och anställningsfrågor

Arbetsrätt kan vara en komplicerad fråga, eftersom anställningar regleras av många olika lagar, regelverk och kollektivavtal. Även om företagare är vana vid...

Avtalsrätt

Det är alltid bäst att upprätta företagsavtal noggrant med hjälp av experter, eftersom man genom grundligt upprättade avtal kan förebygga konflikter mellan...

Bostads- och fastighetsfrågor

Förvaltningen av bostadsaktiebolag är förknippad förutom med ett flertal ansvarsområden ofta även med den komplicerade lagen om bostadsaktiebolag. Experterna på advokatbyrå Ferenda...

Företagsförsäkringar

Företagsförsäkringar är har en central roll i riskhanteringen av affärsverksamheten. Advokatbyrå Ferendas jurister har tiotals år av erfarenhet av problem kring företagsförsäkringar...

Företagsköp och generationsskiften

Företagsköp och företagsarrangemang Med företagsarrangemang avses ofta företagsköp, men det kan också innebära någon annan förändring i företags ägarförhållanden, ändrad bolagsform, strukturella...

Indrivningsärenden

När en avtalspartner av en eller annan orsak inte betalar en förfallen fordran eller ett affärs- eller tjänsteavtal på något annat sätt...

Juridiska tjänster för företagsledningar

En advokat kompletterar ledningsgruppens kompetens Det ligger ett stort ansvar och höga kompetenskrav på företagsledningen. Advokatbyrå Ferenda erbjuder verktyg och stöd för...

Skadestånd

Skadeståndsrätten rör skadestånd som grundar sig på avtal och skadestånd utanför avtalsförhållanden. Det är vanligt att skadestånd fastställs i olika avtal eller...

Tvistemål och alternativa tvistlösningsmetoder

I tvistemål löser man sådana oenigheter mellan parter som man inte har kunnat lösa genom förhandlingar. Förebyggande av tvister är den bästa...

Upphandlingsfrågor och tillstånd

Upphandlingar är ett brett område, och det är alltid värt att använda sig av en expert i dessa frågor. Vår advokatbyrå hjälper...
Advokatbyrå Ferenda

Kontakta oss

Ferendas tjänster finns där du finns. Den inledande kartläggningen är gratis och kan genomföras som ett gemensamt möte, via telefon eller videosamtal. Med hjälp av videosamtal kan vi hjälpa kunder i hela Finland.

Efter kartläggningen kommer vi överens om uppdraget och andra detaljer i samarbetet.