Slide 1

Advokatbyrå för företag

Advokatbyrå Ferendas advokater är specialiserade på affärsjuridik.

Våra advokater har en bred kompetens och erfarenhet av juridiska tjänster för företag. Vi hjälper företag i till exempel avtalstvister, skadeståndsfrågor, upprättande och granskning av avtal samt frågor kring reklamationer. Vi är en pålitlig advokatbyrå som erbjuder ett brett utbud av tjänster från allmänna konsulttjänster till specialexpertis för olika branscher och företag runt om i Finland.

Ferenda är en advokatbyrå vars kärnvärden är förtroende och öppenhet. Företag kan vända sig till oss med låg tröskel när de behöver juridisk rådgivning vid osäkerheter eller advokathjälp i problemsituationer. Vi erbjuder högklassiga och lösningsorienterade tjänster inom affärsverksamhetens alla delområden.

En bra advokatbyrå motverkar kostnader och problem

Med bra samarbete med en advokatbyrå kan företag identifiera riskerna i förväg och bedöma om det finns skäl att använda sig av experthjälp. På så sätt undviker företag onödiga kostnader och problem.

Alla företag, branscher och situationer är olika. Vi på Advokatbyrå Ferenda arbetar alltid så att vi på bästa möjliga sätt gynnar våra kundföretag. Affärsjuridik är vår kärnkompetens, och vi insatta i dess olika delområden med tiotals år av erfarenhet.

Gratis inledande kartläggning

Oavsett om det handlar om små eller stora frågor kan du alltid fråga oss om råd. Samarbetet inleds med ett samtal utifrån vilket vi kartlägger er situation och föreslår lösningar. Den inledande kartläggningen är alltid gratis för våra kunder.

Våra tjänster för företag

Avtalsrätt

Det är alltid bäst att upprätta företagsavtal noggrant med hjälp av experter, eftersom man genom grundligt

Läs mer »

Skadestånd

Skadeståndsrätten rör skadestånd som grundar sig på avtal och skadestånd utanför avtalsförhållanden. Det är vanligt att

Läs mer »

Hae sivustolta

Sök från webbplatsen