Minna Rautonen

Människor

Vi har kompetent och professionell personal. Advokater på vår byrå är medlemmar i Finlands Advokatförbund. Advokater är skyldiga att följa lagen och god advokatsed i sin verksamhet. Avisningar och bestämmelser för advokater finns på Finlands Advokatförbunds webbplats.

Advokat, vicehäradshövding

Minna Rautonen

Juridiska tjänster för företag, anställningsfrågor, tvistlösning, avtalsrätt samt skadestånds- och försäkringsfrågor