Miikka Ahonen

Människor

Vi har kompetent och professionell personal. Advokater på vår byrå är medlemmar i Finlands Advokatförbund. Advokater är skyldiga att följa lagen och god advokatsed i sin verksamhet. Avisningar och bestämmelser för advokater finns på Finlands Advokatförbunds webbplats.

Advokat, JL

Miikka Ahonen

Företagsjuridik, tvistemål (hos privatpersoner och företag), avtalsrätt, arbetsrätt, straffrätt, arvsrätt