Straffrätt

En kunnig och pålitlig advokatbyrå i straffrättsliga ärenden

Vi hjälper både brottsoffer och misstänkta i straffrättsliga ärenden. Ekonomiska brott är ett av våra specialkompetensområden. Vi biträder våra kunder både i förundersökningsskedet och vid behov senare under rättegången. Vi hjälper till att upprätta brottsoffers krav och stöttar brottsoffer genom hela processen.

Våra tjänster baserar sig på förtoende och bevakning av kundernas intressen.

Ferenda har specialkompetens förutom inom traditionell straffrätt även inom ekonomiska brott, såsom bedrägeri- och skattebedrägeriärenden samt frågor kring gäldenärsbrott och bokföringsbrott. Kontakta oss om du behöver en erfaren brottmålsadvokat.

Ferendas jurister har även kunskap om hantering av åtal för oaktsamhetsbrott mot läkare och vårdpersonalen.

Vi agerar ställföreträdande intressebevakare utnämnda för minderåriga brottsoffer.

Hjälp för sexualbrottsoffer

I vår specialkompetens ingår hjälp för sexualbrottsoffer, och vi har särskilt erfarenhet av att hjälpa minderåriga offer. Vi står på offrens sida och behandlar dessa ärendenden med extra fokus på förtroende och humanitet. I dessa fall har offren också rätt att få rättegångskostnaderna ersatta. Vid behov utreder vi kundens möjligheter att få de kostnader som hanteringen av ärendet medför ersatta av den rättsskydd som ingår i hemförsäkeringen eller genom den rättshjälp som bekostas med statens medel.