Företagsförsäkringar

Företagsförsäkringar

Företagsförsäkringar är har en central roll i riskhanteringen av affärsverksamheten. Advokatbyrå Ferendas jurister har tiotals år av erfarenhet av problem kring företagsförsäkringar samt skadeståndsfrågor i företag. Våra advokater har en gedigen kompetens inom försäkringsärenden så det lönar sig att vända sig till oss i alla juridiska frågor förknippade med försäkringar.

Experthjälp i ersättningsfrågor är av oersättligt värde

Målsättningen är att undvika skador men tyvärr är det inte alltid möjligt.

Det viktigaste för företagare i skadesituationer är att fokusera på att säkerställa kontinuiteten i verksamheten, vilket gör det nödvändigt att använda sig av en erfaren advokatbyrå insatt i försäkringsjuridik.

Vi vill hjälpa företag att undvika onödigt arbete och extra kostnader. Vår advokatbyrå hjälper till i ersättningsfrågor pålitligt och effektivt så att våra kunder kan fokusera på sin egen verksamhet.

Rättsskyddsförsäkringar

Rättsskyddsförsäkringar ersätter för kostnader som uppstår vid användning av juristhjälp i bestridda ärenden. För företag ingår försäkringen i regel i företagsförsäkringen.