Skadestånd

Skadestånd

Skadeståndsrätten rör skadestånd som grundar sig på avtal och skadestånd utanför avtalsförhållanden.

Skadestånd

Det är vanligt att skadestånd fastställs i olika avtal eller allmänna avtalsvillkor till exempel i form av avtalsböter eller genom att på något annat sätt definiera grunderna för eller storleken av rätten till ersättning. Det lönar sig att använda sig av en advokat vid upprättande av villkoren och vid de oklarheter som uppstår vid tolkning av dem.