Bostads- och fastighetsfrågor

Bostads- och fastighetsfrågor

Förvaltningen av bostadsaktiebolag är förknippad förutom med ett flertal ansvarsområden ofta även med den komplicerade lagen om bostadsaktiebolag. Experterna på advokatbyrå Ferenda hjälper företag i frågor om lagen om bostadsaktiebolag och andra ärenden som kräver juridisk expertis.

Ansvarsfördelning i bostadsaktiebolag

Ansvarsfördelningen i bostadsaktiebolag väcker ofta frågor. Fördelningen av till exempel undershållsansvaret mellan bostadsaktiebolaget och delägarna kan orsaka tvister. Ansvarsfördelningen kan vara fastställd i bolagsordningen men huvudprinciperna bestäms av lagen om bostadsaktiebolag samt den ansvarsfördelningstabell för bostadsaktiebolag som baserar sig på den. Vår advokatbyrå hjälper bostadsaktiebolag i förebyggande och utredning av tvister.

Vi hjälper bostadsaktiebolag i skadesituationer och utreder frågor kring försäkringar. Vi kartlägger varje situation noggrant och professionellt samt vid behov erbjuder hjälp ända fram till en rättegång.

Fastighetsfrågor

Frågor kring fastigheters ägarförhållanden kan vara av betydelse i flera olika situationer. Dessa kan konkretiseras bland annat vid affärstransaktioner. Fastighetsfrågor är även förknippade med planläggnings- och bygglovsfrågor samt överklagande av beslut från kommunala myndigheter. Vi hjälper våra kunder även med inlösningsförfarande och lantmäteriförrättningar.

Advokatbyrå Ferenda

Kontakta oss

Ferendas tjänster finns där du finns. Den inledande kartläggningen är gratis och kan genomföras som ett gemensamt möte, via telefon eller videosamtal. Med hjälp av videosamtal kan vi hjälpa kunder i hela Finland.

Efter kartläggningen kommer vi överens om uppdraget och andra detaljer i samarbetet.