Advokatbyrå Ferenda

Värd förtroendet

Advokatbyrå Ferenda är en professionell advokatbyrå specialiserad på affärsjuridik, familje- och arvsrätt samt andra kluriga privaträttsliga ärenden. Vi har en lång erfarenhet av att hjälpa både företag och privatpersoner med juridiska frågor. För oss är det en hederssak att vara värd kundernas förtroende. Vi är genuint intresserade av våra kunder och vill hjälpa dem att hitta den bästa möjliga lösningen.

_HKV4858_asianajaja_yrityksille

Advokat för företag

Företags juridiska ärenden handlar om riskhantering och framförhållning. Våra tjänster omfattar hela den affärsjuridiska sektorn. Vi erbjuder även stöd i problemsituationer och hjälper företag att hitta de mest effektiva lösningarna för verksamheten.

En professionell och kompetent advokatbyrå spar på företags resurser och krafter så att företag kan fokusera på den egna affärsverksamheten. Vår advokatbyrå erbjuder hjälp för företag med tiotals år av erfarenhet och en gedigen yrkeskompetens. Vi hjälper till i alla juridiska frågor som har med affärsverksamheten att göra lösningsorienterat och i förtroende.

Första steget i samarbetet är en gratis inledande kartläggning så det är alltid värt att kontakta oss.

etusivu-yla-oikea-banner

Advokattjänster runt om i Finland

Advokatbyrå Ferenda hjälper sina kunder nationellt på flera orter i Finland. Vi har kontor i Helsingfors, Villmanstrand, Kouvola och Uleåborg. Vi har även en samarbetsbyrå i Tallinn. Alla våra advokater är medlemmar i Finlands Advokatförbund och har förbundit sig att arbeta enligt de värderingar, anvisningar och bestämmelser som gäller advokater.

Avisningar och bestämmelser för advokater finns på Advokatförbundets webbplats.

Advokat för företag

Företags juridiska ärenden handlar om riskhantering och framförhållning. Våra tjänster omfattar hela den affärsjuridiska sektorn. Vi erbjuder även stöd i problemsituationer och hjälper företag att hitta de mest effektiva lösningarna för verksamheten.

En professionell och kompetent advokatbyrå spar på företags resurser och krafter så att företag kan fokusera på den egna affärsverksamheten. Vår advokatbyrå erbjuder hjälp för företag med tiotals år av erfarenhet och en gedigen yrkeskompetens. Vi hjälper till i alla juridiska frågor som har med affärsverksamheten att göra lösningsorienterat och i förtroende.

Första steget i samarbetet är en gratis inledande kartläggning så det är alltid värt att kontakta oss.

Advokattjänster runt om i Finland

Advokatbyrå Ferenda hjälper sina kunder nationellt på flera orter i Finland. Vi har kontor i Helsingfors, Villmanstrand, Kouvola och Uleåborg. Vi har även en samarbetsbyrå i Tallinn. Alla våra advokater är medlemmar i Finlands Advokatförbund och har förbundit sig att arbeta enligt de värderingar, anvisningar och bestämmelser som gäller advokater.

Verksamhetskoncept och värden

Vårt verksamhetskoncept grundar sig på förtroende. Det viktigaste för vår advokatbyrå är att vara en öppen och pålitlig partner för alla våra kunder. Vi vill att tröskeln ska vara låg för att kontakta oss. Genom att diskutera och kartlägga varje kunds situation individuellt hittar vi den bästa möjliga lösningen.

Hae sivustolta

Sök från webbplatsen