Arbetsrätt

Arbetsrätt

Arbetsförhållanden ingår som en viktig del i människors vardag och uppehälle så det lönar sig att med låg tröskel kontakta en expert i frågor som rör arbetsrätten.

Experter i arbetsrätt hjälper privatpersoner i alla anställningsfrågor. Vår advokatbyrå biträder i arbetsavtalsförhandlingar, oavsett om det handlar om att upprätta ett arbetsavtal eller avsluta en anställning.

Vi är insatta i alla delområden i arbetsrätten och kan hjälpa till även med svårare frågor. Vi hjälper våra kunder i förtroende under rättegångar som rör anställningar.

Arbetsrätt

Förutom upprättande av arbetsavtal samt förhandling om avslutande av anställning och upprättande av avslutningsavtal i samband med det omfattar vårt kompetensområde även konfliktlösning kring anställningar. Problem orsakas förutom av uppsägning och hävning av arbetsavtal även av tidsbegränsade anställningar och avslutande av dem, prövotider och sammanlänkning av arbetsavtal.

Vi hjälper våra kunder även med upprättande av avtal, till exempel vid genomgång av chefsavtal eller VD-avtal.

Vid behov utreder vi kundens möjligheter att få de kostnader som hanteringen av ärendet medför ersatta av den rättsskydd som ingår i hemförsäkeringen eller genom den rättshjälp som bekostas med statens medel.