Försäkringar

Försäkringar ingår i vår advokatbyrås kärnkompetens.

Försäkringstagare har i händelse av skada rätt till skadestånd enligt gällande försäkringsvillkor. I skadesituationer är det viktigt att utreda vem som är den part som ska ersätta, dvs. om ersättning ska ansökas från den skadelidande partens eller skadevållarens försäkring. Vid upprättande av ansökan om ersättning kan en advokatbyrå insatt i försäkringsfrågor tolka försäkringsvillkoren samt ge råd om hur man fyller i alla uppgifter i ansökan. På så sätt nås bästa möjliga resultat för ersättningsbeslutet.

Försäkringar

Vi hjälper våra kunder även i tvistemål förknippade med försäkringsfrågor. Det lönar sig att kontakta en advokatbyrå insatt i försäkringsärenden om du har funderingar gällande försäkringsvillkor eller andra frågor som rör försäkringar.