Ihmiset

Asiantuntevaa ja ammattitaitoista henkilöstöä

Henkilöstömme on asiantuntevaa ja ammattitaitoista. Toimistomme asianajajat kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon. Asianajaja on velvollinen noudattamaan toiminnassaan lakia ja hyvää asianajotapaa.

Asianajajia koskevat ohjeet ja määräykset löydät Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta.

Henkilöstö

Perintöoikeus, kuolinpesät, pesänselvittäjänä ja -jakajana toimiminen
Yritysten lakipalvelut, työsuhdeasiat, riitojen ratkaisu, sopimusoikeus sekä vahingonkorvaus- ja vakuutusasiat.
Yritysten ja yksityisten riita-asiat, sopimusoikeus, vahingonkorvaukset, asunto- ja kiinteistöasiat, vuokra-asiat, rakentamisalan juridiikka, työelämän juridiikka, rikosoikeus
Yritysjuridiikka, riita-asiat (yksityisten ja yritysten), sopimusoikeus, työoikeus, rikosoikeus, perintöoikeus
Perhe- ja perintöoikeus, rikosasiat, riita-asiat