Ihmiset

Asiantuntevaa ja ammattitaitoista henkilöstöä

Henkilöstömme on asiantuntevaa ja ammattitaitoista. Toimistomme asianajajat kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon. Asianajaja on velvollinen noudattamaan toiminnassaan lakia ja hyvää asianajotapaa.

Asianajajia koskevat ohjeet ja määräykset löydät Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta.

Henkilöstö

Perintöoikeus, kuolinpesät, pesänselvittäjänä ja -jakajana toimiminen
Yritysten lakipalvelut, työsuhdeasiat, riitojen ratkaisu, sopimusoikeus sekä vahingonkorvaus- ja vakuutusasiat.
Yritysten ja yksityisten riita-asiat, sopimusoikeus, vahingonkorvaukset, asunto- ja kiinteistöasiat, vuokra-asiat, rakentamisalan juridiikka, työelämän juridiikka, rikosoikeus
Yritysjuridiikka, riita-asiat (yksityisten ja yritysten), sopimusoikeus, työoikeus, rikosoikeus, perintöoikeus
Perhe- ja perintöoikeus, rikosasiat, riita-asiat
ASIANAJOTOIMISTO FERENDA

Ota yhteyttä​

Ferendan palvelut ovat aina siellä, missä sinäkin. Alkukartoitus on ilmainen ja se voidaan toteuttaa tarpeen mukaan yhteisenä tapaamisena, puhelimitse tai videoneuvotteluna. Videoneuvottelumahdollisuuden avulla pystymme palvelemaan asiakkaita koko Suomessa.

Kartoituksen jälkeen sovitaan toimeksiannosta ja muista yhteistyön yksityiskohdista.