Företagsköp och generationsskiften

Företagsköp och företagsarrangemang

Med företagsarrangemang avses ofta företagsköp, men det kan också innebära någon annan förändring i företags ägarförhållanden, ändrad bolagsform, strukturella förändringar eller en överlåtelse av företag.

Våra advokater har en bred erfarenhet av framgångsrika företagsarrangemang. För ett företags framtid är det av yttersta vikt att till exempel företagsköpet, säkerställandet av finansiering, ändringen av bolagsformen eller saneringen lyckas. Våra advokater kan hjälpa till att undvika problemsituationer vid företagsarrangemang.

Vi kartlägger vid behov även den bolagsform som passar vår kunds affärsverksamhet bäst.

Generationsskiften

Det finns flera familjeföretag i Finland, vilket gör att generationssiften, dvs. överlåtelse av ett företag till en annan inom familjen eller till närstående, är vanliga. I och med ett generationsskifte kan även en person utanför familjen bli ägare av företaget. En förutsättning för ett lyckat generationssifte är bra samarbete mellan de företagare som slutar och fortsätter samt experter insatta i lagstiftningen om generationsskiften. Med hjälp av vår advokatbyrå kan du utnyttja alla skattelättnader och se till att verksamheten kan fortsätta framgångsrikt.