Slide 1

Advokat för privatpersoner

Juridiska tjänster för hela livet

Alla får någon gång i livet behov av juridisk rådgivning eller advokattjänster. Vardagliga rättshandlingar för en privatperson är till exempel bostads- och fastighetsköp, testamenten och andra avtalsförhållanden. Vi hjälper våra kunder även i frågor kring försäkringar samt i anställningsfrågor, familjerättsärenden och brottmål.

Även svåra privaträttsliga frågor ingår i vår kärnkompetens. Vi stöttar och hjälper dig oavsett hur litet eller stort ärende det handlar om.

Vid dödsfall hjälper vid våra kunder med allt ifrån upprättande av bouppteckning till arvskifte.

Det lönar sig alltid att kontakta en advokatbyrå

Vår advokatbyrå hjälper till i alla privaträttsliga juridiska frågor i förtroende och erbjuder sin expertis som stöd för beslut. Du behöver inte vara ensam med dina frågor utan kontakta gärna oss med låg tröskel. Det finns alltid en lösning på alla frågor.

Vi hjälper våra kunder runt om i Finland professionellt och individuellt. Det bästa möjliga slutresultatet för oss är den lösning som gynnar kunden bäst. Därför engagerar vi oss alltid hundra procent i våra kunders uppdrag.

Gratis inledande kartläggning

Nytt samarbete inleds med ett samtal utifrån vilket vi kartlägger situationen och föreslår lösningar. Den inledande kartläggningen är alltid gratis för våra kunder.

Vid behov utreder vi kundens möjligheter att få de kostnader som hanteringen av ärendet medför ersatta av den rättsskydd som ingår i hemförsäkeringen eller genom den rättshjälp som bekostas med statens medel.

Våra tjänster för privatkunder

Arbetsrätt

Arbetsförhållanden ingår som en viktig del i människors vardag och uppehälle så det lönar sig att

Läs mer »

Arvsrätt

En anhörigs bortgång lämnar efter sig, förutom en saknad och sorg, även massor av saker att

Läs mer »

Barnrätt

Frågor kring föräldraskap, underhåll och vårdnad är viktiga för barns intressen och framtid. Vi hjälper och

Läs mer »

Familjerätt

Advokatbyrå Ferenda hjälper till i många olika situationer förknippade med familjerätten som våra kunder möter under

Läs mer »

Försäkringar

Försäkringar ingår i vår advokatbyrås kärnkompetens. Försäkringstagare har i händelse av skada rätt till skadestånd enligt

Läs mer »

Patientskador

Patientskador orsakas oftast av vårdfel eller försummelse av vård. Om insjuknande, invaliditet eller annan försämring av

Läs mer »

Skadestånd

Skadeståndsrätten rör skadestånd som grundar sig på avtal och skadestånd utanför avtalsförhållanden. Det är vanligt att

Läs mer »

Straffrätt

En kunnig och pålitlig advokatbyrå i straffrättsliga ärenden Vi hjälper både brottsoffer och misstänkta i straffrättsliga

Läs mer »

Kontakta oss

Hae sivustolta

Sök från webbplatsen