Työoikeus ja työsuhdeasiat

Työoikeus ja työsuhdeasiat

Työoikeus voi olla mutkikas kokonaisuus, sillä työsuhteita säätelevät monet eri lait, säädökset ja työehtosopimukset. Vaikka työllistäminen olisi yrittäjälle arkipäivää, se on usein suuri investointi ja joskus myös riski. Työoikeuden kaikki osa-alueet tunteva asianajotoimistomme auttaa yritystäsi jokaisessa työelämän juridiikkaan liittyvässä asiassa.

Työoikeus ja työsuhdeasiat

Työsopimusten laatimisen, sekä työsuhteen päättämisestä neuvottelemisen, ja siihen liittyvän päättämissopimuksen laatimisen lisäksi työsuhteista johtuvien riitojen ratkaiseminen kuuluu laajaan osaamisalueeseemme. Työsopimuksen irtisanomisen ja työsopimuksen purkamisen lisäksi ongelmia aiheuttavat monesti myös määräaikaiset työsopimukset ja niiden päättäminen, koeaika tai työsopimusten ketjuttamistilanteet.

Avustamme asiakkaitamme myös sopimusten laadinnassa, kuten johtajasopimusten tai toimitusjohtajasopimusten läpikäymisessä.

Asianajaja työsuhdeasioissa

Asianajotoimistomme tukee yrityksiä työoikeuden eri osa-alueilla, työsuhteen aloittamisesta sen päättämiseen asti. Luotettava ja työoikeuden tunteva asianajotoimisto on myös yrityksen oikea käsi kaikissa työsuhteen varrella tulevissa ongelmatilanteissa.