Minna Rautonen

IHMISET

Henkilöstömme on asiantuntevaa ja ammattitaitoista. Toimistomme asianajajat kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon. Asianajaja on velvollinen noudattamaan toiminnassaan lakia ja hyvää asianajotapaa. Asianajajia koskevat ohjeet ja määräykset löydät Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta.

Asianajaja, varatuomari, Osakas

Minna Rautonen

Minna työskentelee pääasiassa Helsingissä, mutta hoitaa toimeksiantoja myös muissa Ferendan toimipisteissä. Minna on erikoistunut yritysten lakipalveluihin, kattaen niin yritysjohdon neuvonnan kuin yritystoiminnassa aiheutuneiden riita-asioiden ratkaisemisen oikeudenkäynnissä taikka neuvotteluteitse. Sopimusten laatiminen ja niihin liittyvät asiat sekä vakuutuksiin liittyvät kysymykset kuuluvat myös osaamisalueeseen. Minna lisäksi kouluttaa yrittäjiä mm. yritys- ja sopimusoikeudellisissa asioissa, sekä toimii aktiivisesti yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen kanssa.
Yritysten lakipalvelut, työsuhdeasiat, riitojen ratkaisu, sopimusoikeus sekä vahingonkorvaus- ja vakuutusasiat.