Minna Rautonen

IHMISET

Henkilöstömme on asiantuntevaa ja ammattitaitoista. Toimistomme asianajajat kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon. Asianajaja on velvollinen noudattamaan toiminnassaan lakia ja hyvää asianajotapaa. Asianajajia koskevat ohjeet ja määräykset löydät Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta.

Asianajaja, varatuomari, Osakas

Minna Rautonen

Minna työskentelee pääasiassa Helsingissä, mutta hoitaa toimeksiantoja myös muissa Ferendan toimipisteissä. Minna on erikoistunut yritysten lakipalveluihin, kattaen niin yritysjohdon neuvonnan kuin yritystoiminnassa aiheutuneiden riita-asioiden ratkaisemisen oikeudenkäynnissä taikka neuvotteluteitse. Sopimusten laatiminen ja niihin liittyvät asiat sekä vakuutuksiin liittyvät kysymykset kuuluvat myös osaamisalueeseen. Minna lisäksi kouluttaa yrittäjiä mm. yritys- ja sopimusoikeudellisissa asioissa, sekä toimii aktiivisesti yhteistyössä yrittäjäjärjestöjen kanssa.
Yritysten lakipalvelut, työsuhdeasiat, riitojen ratkaisu, sopimusoikeus sekä vahingonkorvaus- ja vakuutusasiat.
ASIANAJOTOIMISTO FERENDA

Ota yhteyttä​

Ferendan palvelut ovat aina siellä, missä sinäkin. Alkukartoitus on ilmainen ja se voidaan toteuttaa tarpeen mukaan yhteisenä tapaamisena, puhelimitse tai videoneuvotteluna. Videoneuvottelumahdollisuuden avulla pystymme palvelemaan asiakkaita koko Suomessa.

Kartoituksen jälkeen sovitaan toimeksiannosta ja muista yhteistyön yksityiskohdista.