Miikka Ahonen

IHMISET

Henkilöstömme on asiantuntevaa ja ammattitaitoista. Toimistomme asianajajat kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon. Asianajaja on velvollinen noudattamaan toiminnassaan lakia ja hyvää asianajotapaa. Asianajajia koskevat ohjeet ja määräykset löydät Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta.

Asianajaja, OTL

Miikka Ahonen

Miikka on valmistunut oikeustieteen maisteriksi vuonna 2001 ja oikeustieteen lisensiaatintutkinnon hän on suorittanut Helsingin yliopistossa vuonna 2008. Miikka on suorittanut jatko-opintoja sopimus- ja velvoiteoikeuden oppiaineessa ja tutkinut tietokoneen ohjelmistojen sopimusoikeudellisia kysymyksiä. Miikalla on asianajoalalta yli kymmenen vuoden kokemus. Hän on toiminut yleisasianajajana ja saanut monipuolisen kokemuksen niin siviilioikeuden kuin rikosoikeuden alueelta. Miikan erikoisalaa ovat liike- ja sopimusjuridiikka, vahingonkorvausoikeus, oikeudenkäynnit ja riitojen ratkaisu (myös rikosoikeus), perhe- ja jäämistöoikeudelliset asiat ja työelämän juridiikka.
Yritysjuridiikka, riita-asiat (yksityisten ja yritysten), sopimusoikeus, työoikeus, rikosoikeus, perintöoikeus