Johanna Tolttila

IHMISET

Henkilöstömme on asiantuntevaa ja ammattitaitoista. Toimistomme asianajajat kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon. Asianajaja on velvollinen noudattamaan toiminnassaan lakia ja hyvää asianajotapaa. Asianajajia koskevat ohjeet ja määräykset löydät Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta.

Asianajaja, OTM, KTM

Johanna Tolttila

Johanna on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2011, mistä lähtien hän on toiminut asianajoalalla. Asianajajatutkinnon Johanna on suorittanut vuonna 2013. Johannan erikoisalaa ovat liike- ja sopimusjuridiikka, vahingonkorvausoikeus, oikeudenkäynnit ja riitojen ratkaisu (myös rikosoikeus), rakentamisen ja asumisen juridiikka, hankinta-asiat sekä työelämän juridiikka. Johannan pääasiallinen toimipiste on Helsinki.
Yritysten ja yksityisten riita-asiat, sopimusoikeus, vahingonkorvaukset, asunto- ja kiinteistöasiat, vuokra-asiat, rakentamisalan juridiikka, työelämän juridiikka, rikosoikeus