Slide 1

Asianajotoimisto yrityksille

Asianajotoimisto Ferendan asianajajat ovat erikoistuneet yritysjuridiikkaan.

Asianajajillamme on laaja osaaminen ja kokemus yritysten lakipalveluista. Avustamme yrityksiä esimerkiksi sopimusriidoissa, vahingonkorvausasioissa, sopimusten laadinnassa ja tarkastuksessa sekä reklamaatioihin liittyvissä kysymyksissä. Tarjoamme luotettavan asianajotoimiston kattavat palvelut yleiskonsultoinnista erityisasiantuntijuuteen erilaisille toimialoille ja yrityksille ympäri Suomen.

Ferenda on asianajotoimisto, jonka ydinarvoja ovat luottamus ja avoimuus. Yritys voi kääntyä puoleemme matalalla kynnyksellä aina, kun se tarvitsee lakineuvontaa epävarmalla hetkellä, tai asianajajan apua ongelmatilanteessa. Tarjoamme laadukkaita ja ratkaisukeskeisiä palveluja yritystoiminnan kaikilla osa-alueilla.

Hyvä asianajotoimisto ehkäisee kuluja ja ongelmia

Yrityksen ja asianajotoimiston yhteistyöllä riskit voidaan tunnistaa etukäteen ja arvioida, minkälaisissa tapauksissa on syytä kääntyä asiantuntijan puoleen. Näin yritys välttyy turhilta kuluilta ja ongelmilta.

Yritykset, toimialat ja tilanteet ovat erilaisia. Me Asianajotoimisto Ferendassa toimimme aina asiakasyritystemme etujen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Yritysjuridiikka on ydinosaamistamme ja tunnemme sen monipuoliset osa-alueet vuosikymmenten kokemuksella.

Maksuton alkukartoitus

Oli asia sitten pieni tai suuri, meiltä voi aina kysyä neuvoa. Yhteistyö asianajotoimiston kanssa alkaa keskustelulla, jonka pohjalta kartoitamme tilanteenne ja ehdotamme ratkaisuja. Alkukartoitus on aina asiakkaillemme veloitukseton.

Palvelumme yrityksille

Asunto- ja kiinteistöasiat

Asunto-osakeyhtiön hallinnointiin ja hoitamiseen liittyy useiden muiden vastuiden lisäksi monimutkainen asunto-osakeyhtiölaki. Asianajotoimisto Ferendan asiantuntijat auttavat yhtiöitä

Lue lisää »

Perintäasiat

Kun sopimuskumppani ei syystä tai toisesta suorita erääntynyttä laskusaatavaa, tai kauppa- tai palvelusopimus ajautuu muutoin ongelmatilanteeseen,

Lue lisää »

Sopimusoikeus

Yrityksen sopimukset kannattaa laatia aina huolellisesti asiantuntijan avustuksella, sillä hyvin laaditulla sopimuksella ehkäistään erimielisyyksiä sopijapuolten välillä.

Lue lisää »

Vahingonkorvaus

Vahingonkorvausoikeus keskittyy sopimuksen varaiseen vahingonkorvaukseen ja sopimuksen ulkoiseen vahingonkorvaukseen. Tavanomaista on, että erilaisissa sopimuksissa tai yleisissä

Lue lisää »

Yrityksen vakuutukset

Yrityksen vakuutukset ovat olennainen osa liiketoiminnan riskien hallintaa. Asianajotoimisto Ferendan lakimiehillä on vuosikymmenten kokemus yritysvakuutuksiin liittyvistä

Lue lisää »

Hae sivustolta