Asianajotoimisto yrityksille

Asianajotoimisto Ferendan asianajajat ovat erikoistuneet yritysjuridiikkaan

Asianajajillamme on laaja osaaminen ja kokemus yritysten lakipalveluista. Avustamme yrityksiä esimerkiksi sopimusriidoissa, vahingonkorvausasioissa, sopimusten laadinnassa ja tarkastuksessa sekä reklamaatioihin liittyvissä kysymyksissä. Tarjoamme luotettavan asianajotoimiston kattavat palvelut yleiskonsultoinnista erityisasiantuntijuuteen erilaisille toimialoille ja yrityksille ympäri Suomen.

Ferenda on asianajotoimisto, jonka ydinarvoja ovat luottamus ja avoimuus. Yritys voi kääntyä puoleemme matalalla kynnyksellä aina, kun se tarvitsee lakineuvontaa epävarmalla hetkellä, tai asianajajan apua ongelmatilanteessa. Tarjoamme laadukkaita ja ratkaisukeskeisiä palveluja yritystoiminnan kaikilla osa-alueilla.

Hyvä asianajotoimisto ehkäisee kuluja ja ongelmia

Yrityksen ja asianajotoimiston yhteistyöllä riskit voidaan tunnistaa etukäteen ja arvioida, minkälaisissa tapauksissa on syytä kääntyä asiantuntijan puoleen. Näin yritys välttyy turhilta kuluilta ja ongelmilta.

Yritykset, toimialat ja tilanteet ovat erilaisia. Me Asianajotoimisto Ferendassa toimimme aina asiakasyritystemme etujen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Yritysjuridiikka on ydinosaamistamme ja tunnemme sen monipuoliset osa-alueet vuosikymmenten kokemuksella.

Maksuton alkukartoitus​

Oli asia sitten pieni tai suuri, meiltä voi aina kysyä neuvoa. Yhteistyö asianajotoimiston kanssa alkaa keskustelulla, jonka pohjalta kartoitamme tilanteenne ja ehdotamme ratkaisuja. Alkukartoitus on aina asiakkaillemme veloitukseton.

Palvelumme yrityksille

Asunto ja kiinteistöasiat

Asunto-osakeyhtiön hallinnointiin ja hoitamiseen liittyy useiden muiden vastuiden lisäksi monimutkainen asunto-osakeyhtiölaki. Asianajotoimisto Ferendan asiantuntijat auttavat yhtiöitä asunto-osakeyhtiölakiin liittyvissä kysymyksissä, ja muissa oikeudellista...

Hankinta-asiat ja luvat

Hankinnat ovat iso kokonaisuus ja niihin liittyvissä asioissa kannattaa aina kääntyä ammattilaisten puoleen. Asianajotoimistomme avustaa yrityksiä hankinta-asioihin liittyvien valitusten tekemisessä asiantuntevasti, yrityksen...

Lakipalvelut yritysjohdolle

Asianajaja täydentää johtoryhmän osaamista Yrityksen johdolle on asetettu iso vastuu ja korkeat ammattitaitovaatimukset. Asianajotoimisto Ferenda tarjoaa työkaluja ja tukea hallitukselle sekä yrityksen...

Perintäasiat

Kun sopimuskumppani ei syystä tai toisesta suorita erääntynyttä laskusaatavaa, tai kauppa- tai palvelusopimus ajautuu muutoin ongelmatilanteeseen, voidaan tehokkaan perinnän avulla saada tilanne...

Riita-asiat ja vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät

Riita-asiassa ratkotaan osapuolten erimielisyyksiä, joita ei ole kyetty ratkaisemaan neuvottelemalla. Riitojen ennaltaehkäiseminen on kaikille paras ratkaisu, mutta liikesuhteet johtavat ponnisteluista huolimatta joskus...

Sopimusoikeus

Yrityksen sopimukset kannattaa laatia aina huolellisesti asiantuntijan avustuksella, sillä hyvin laaditulla sopimuksella ehkäistään erimielisyyksiä sopijapuolten välillä. Sopimusoikeuden asiantuntijat tuntevat eri sopimustyypit ja...

Työoikeus ja työsuhdeasiat

Työoikeus voi olla mutkikas kokonaisuus, sillä työsuhteita säätelevät monet eri lait, säädökset ja työehtosopimukset. Vaikka työllistäminen olisi yrittäjälle arkipäivää, se on usein...

Vahingonkorvaus

Vahingonkorvausoikeus keskittyy sopimuksen varaiseen vahingonkorvaukseen ja sopimuksen ulkoiseen vahingonkorvaukseen. Tavanomaista on, että erilaisissa sopimuksissa tai yleisissä sopimusehdoissa sovitaan vahingonkorvauksesta esimerkiksi sopimussakoin, tai...

Yrityksen vakuutukset

Yrityksen vakuutukset ovat olennainen osa liiketoiminnan riskien hallintaa. Asianajotoimisto Ferendan lakimiehillä on vuosikymmenten kokemus yritysvakuutuksiin liittyvistä ongelmista, sekä yritysten vahingonkorvausasioista. Asianajajillamme on...

Yrityskaupat ja sukupolvenvaihdos

Yrityskaupat ja yritysjärjestelyt Yritysjärjestelyllä tarkoitetaan usein yrityskauppaa, mutta se voi tarkoittaa myös muuta yrityksen omistussuhteiden muutosta, yhtiömuodon muutosta, yrityksen rakenteellisia muutoksia tai...
ASIANAJOTOIMISTO FERENDA

Ota yhteyttä​

Ferendan palvelut ovat aina siellä, missä sinäkin. Alkukartoitus on ilmainen ja se voidaan toteuttaa tarpeen mukaan yhteisenä tapaamisena, puhelimitse tai videoneuvotteluna. Videoneuvottelumahdollisuuden avulla pystymme palvelemaan asiakkaita koko Suomessa.

Kartoituksen jälkeen sovitaan toimeksiannosta ja muista yhteistyön yksityiskohdista.