Oikeuspalvelut yksityishenkilöille

Lakiasiat yksityisasiakkaille luottamuksellisesti.
Autamme oikeudellisissa asioissa ja tarjoamme asiantuntemusta päätöksenteon tueksi.

Asianajajan palvelut yksityishenkilöille

Jokainen meistä tekee elämänsä aikana tärkeitä oikeustoimia ja niihin liittyviä päätöksiä. Esimerkiksi asuntokaupat, kiinteistökaupat, testamentit ja muut sopimussuhteet ovat osa arkea, mutta vaativat valmistelua ja asiantuntemusta.

Tällaisissa tilanteissa Ferendan lakimiehet voivat olla avuksi. Näiden asioiden kanssa ei tarvitse olla yksin, me autamme.

palvelumme

Riita-asiat

Avustamme yksityishenkilöitä kaikissa riita-asioissa. Näitä ovat esimerkiksi vakuutuksia sekä asunto- ja kiinteistökauppoja koskevat riidat. Lisäksi työsuhde-, vahingonkorvaus-, ja asunto-osakeyhtiöasioihin sekä ositukseen ja perinnönjakoon liittyvät riidat kuuluvat osaamiseemme.

Vakuutusasiat ja potilasvahingot

Vakuutuksia ja niihin liittyviä ongelmia koskevat asiat kuuluvat osaamisemme ytimeen. Hoidamme vuosittain lisäksi lukuisia potilasvahinkoihin liittyviä valituksia. Usein kyse on hoito-, infektio- tai tapaturmavahingosta sekä niihin liittyvistä korvauskysymyksistä.

Perhe- ja perintöoikeus

Teemme perunkirjoituksia, osituksia ja perinnönjakoja. Toteutamme haluamassanne laajuudessa tarvittaessa pesänselvityksen eli realisoimme kuolinpesän omaisuuden ja tilitämme varat kuolinpesän osakkaille. Laadimme myös erilaisia asiakirjoja kuten testamentteja, avioehtosopimuksia, lahjakirjoja, edunvalvontavaltuutuksia sekä kauppakirjoja. Tavoitteemme on aina minimoida asiakkaalle koituvat veroseuraamukset, joten tarjoamme perintö-, lahja- ja luovutusvoiton verosuunnittelua.

Lisäksi huolehdimme tarvittavien verottajalle tehtävien ilmoitusten laatimisesta. Toimistomme lakimiehet toimivat riitaisissa kuolinpesissä myös tarvittaessa käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja pesänjakajana. Jos joku osakkaista on edunvalvonnan tarpeessa, toimimme määräyksellä edunvalvojana tai edunvalvojan sijaisena. Toimistomme palveluihin kuuluu myös avustaminen avioeroon liittyvissä asioissa. Lisäksi avustamme asiakkaitamme omaisuuden osituksessa ja erottelussa sekä toimimme tarvittaessa avioero-osituksessa käräjäoikeuden määräämänä pesänjakajana.

Työsuhdeasiat

Avustamme yksityishenkilöitä työsuhdeneuvotteluissa (esim. johtajasopimukset ja työsuhteen päättämistilanteet) ja työsuhteisiin liittyvissä oikeudenkäynneissä. Meillä on vankka kokemus myös yhteistoimintamenettelystä niin työnantajan kuin työntekijänkin avustajana toimien.

Lapsioikeus

Autamme asiakkaitamme lapsioikeuteen liittyvissä asioissa. Näihin kuuluvat mm. lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta, elatusta ja asumista sekä huostaanottoa koskevat asiat.

Rikosasiat

Rikosoikeudellisissa asioissa olemme avuksi niin asianomistajille kuin syytetyillekin. Avustamme asiakasta jo esitutkintavaiheessa sekä myöhemmin oikeudenkäynnissä. Erityisosaamistamme ovat talousrikosasiat.

Velkajärjestelyt

Avustamme velkajärjestelyhakemusten laadinnassa sekä hakemuksen liitteeksi tarvittavien asiakirjojen hankinnassa. Tarvittaessa laadimme maksuohjelman jo velkajärjestelyhakemuksen laadinnan yhteydessä. Avustamme koko menettelyn ajan maksuohjelman vahvistamiseen saakka.

Oikeusapu tai -turva

Kun tarvitset oikeudellista neuvontaa, oikeusturvavakuutus tai oikeusapu voi kattaa osan tai kaikki kustannukset. Hoidamme oikeusturvaedun tai oikeusavun hakemisen puolestanne.

Asunto-osakeyhtiöihin liittyvät asiat

Usein kysytty kysymys asuntoyhtiöiden asioita koskien on kiinteistön, rakennusten ja huoneiston kunnossapitovastuun jakautuminen yhtiön ja osakkaiden eli asukkaiden kesken. Vastuunjaosta voidaan määrätä myös yhtiöjärjestyksessä, mutta vastuunjaon pääperiaatteet on määrätty asunto-osakeyhtiölaissa. Vastuunjakoon liittyvät riitatilanteet ovatkin yksi esimerkki siitä, millaisissa tapauksissa Ferenda voi auttaa osakkeenomistajia. Lisäksi autamme vahinkotilanteissa ja selvitämme esimerkiksi vakuutuksiin liittyvät asiat osakkeenomistajan kanssa. Kartoitamme tilanteen ja avustamme tarvittaessa oikeudenkäyntiin saakka.

Alkukartoitus kannattaa aina: ota yhteyttä ferendalaisiin

Asianajajat ja asiantuntijat | Toimipisteet | Ota yhteyttä lomakkeella | Hinnoittelu