Asianajaja yksityishenkilöille

Lakipalvelut koko elämän varrelle

Jokaisen elämän varrella tulee joskus tarve oikeudelliselle neuvonnalle tai asianajajan palveluille. Yksityishenkilön arkisia oikeustoimia ovat esimerkiksi asuntokaupat, kiinteistökaupat, testamentit ja muut sopimussuhteet. Avustamme asiakkaitamme myös vakuutuksiin liittyvissä kysymyksissä sekä työsuhde-, perheoikeus- ja rikosasioissa.

Haastavat yksityisoikeudelliset asiat ovat vahvaa osaamisaluettamme. Olemme tukenasi ja autamme, oli asiasi miten pieni tai suuri tahansa.

Kuolemantapauksessa avustamme asiakkaitamme perunkirjoituksen laatimisesta aina perinnönjakoon asti.

Yhteydenotto asianajotoimistoon kannattaa

Asianajotoimistomme auttaa kaikissa yksityiselämän juridisissa asioissa luottamuksellisesti ja tarjoaa asiantuntemusta päätöksenteon tueksi. Asioiden kanssa ei tarvitse jäädä yksin, vaan asianajajaan kannattaa ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä. Asioihin löytyy aina ratkaisu.

Palvelemme asiakkaitamme ympäri Suomen ammattitaitoisesti ja yksilöllisesti. Meille paras mahdollinen lopputulos on asiakkaan edun kannalta paras mahdollinen ratkaisu. Siksi sitoudumme asiakkaidemme toimeksiantoihin sataprosenttisesti.

Maksuton alkukartoitus

Yhteistyö asianajotoimiston kanssa alkaa keskustelulla, jonka pohjalta kartoitamme tilanteen ja ehdotamme ratkaisuja. Alkukartoitus on asiakkaallemme veloitukseton.

Selvitämme tarvittaessa asiakkaamme mahdollisuudet saada asian hoitamisesta aiheutuvat kulut katetuksi kotivakuutukseen sisältyvän oikeusturvan taikka valtion varoista maksettavan oikeusavun kautta.

Palvelumme yksityisasiakkaille

Asunto- ja kiinteistökauppa sekä asuminen

Asunto- ja kiinteistökauppa Asunto- ja kiinteistökaupoissa merkityksellisiksi ovat nousseet kaupan jälkeen havaitut home- ja kosteusongelmat. Nämä voivat aiheuttaa sekä myyjälle että ostajalle...

Lapsioikeus

Vanhemmuuteen, elatukseen ja huoltajuuteen liittyvät asiat ovat lapsen edun ja tulevaisuuden kannalta tärkeitä osa-alueita. Olemme asiakkaidemme apuna ja tukena lapsioikeuteen liittyvissä asioissa....

Oikeusapu ja oikeusturva

Oikeusapua voi hakea yksityishenkilö, joka ei pysty taloudellisen tilanteensa vuoksi maksamaan oikeudenkäyntikuluja itse. Oikeusapu voidaan myöntää pienituloiselle henkilölle kattamaan osan tai kaikki...

Perheoikeus

Asianajotoimisto Ferenda avustaa monipuolisesti erilaisissa perheoikeuteen liittyvissä tilanteissa, joita asiakkaamme kohtaavat elämän varrella. Hoidamme asiat luottamuksellisesti ja vankalla ammattitaidolla. Toimistomme lakimiehet avustavat...

Perintöoikeus

Läheisen poismeno jättää jälkeensä surun lisäksi paljon hoidettavia asioita. Perunkirjoitus on lain mukaan toimitettava kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Ferenda auttaa ammattitaitoisesti...

Potilasvahingot

Potilasvahingot aiheutuvat yleensä hoitovirheistä tai laiminlyönneistä hoidossa. Jos virheellisestä tai puutteellisesta hoidosta aiheutunut potilaan sairastuminen, vammautuminen tai muu terveydentilan heikentyminen olisi voitu...

Riita-asiat ja riidanratkaisu

Riita-asian osapuolena yhteydenotto asianajajaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kannattaa. Avustamme monimutkaisissakin riita-asioissa päämääränämme asiakkaamme kannalta paras lopputulos. Erimielisyydet pyritään useimmiten ratkomaan neuvottelemalla, mutta...

Rikosoikeus

Osaava ja luotettava asianajotoimisto rikosoikeusasioissa Avustamme rikosoikeusasioissa sekä uhreja että epäiltyjä. Talousrikosasiat ovat yksi erityisosaamisalueistamme. Avustamme asiakkaitamme sekä esitutkintavaiheessa että tarvittaessa myöhemmin...

Työoikeus

Työsuhteet ovat tärkeä osa ihmisen arkea ja toimeentuloa, joten työoikeuteen liittyvissä asioissa asiantuntijaan kannattaa ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä. Työoikeuden asiantuntijat auttavat kaikissa...

Vahingonkorvaus

Vahingonkorvausoikeus keskittyy sopimuksen varaiseen vahingonkorvaukseen ja sopimuksen ulkoiseen vahingonkorvaukseen. Tavanomaista on, että erilaisissa sopimuksissa tai yleisissä sopimusehdoissa sovitaan vahingonkorvauksesta esimerkiksi sopimussakoin tai...

Vakuutukset

Vakuutukset ovat asianajotoimistomme osaamisen ydintä. Vakuutuksen ottajalla on vahingon sattuessa oikeus vakuutusehtojen mukaiseen vahingonkorvaukseen. Vahinkotilanteessa on tärkeää selvittää, kuka korvaava osapuoli on,...
ASIANAJOTOIMISTO FERENDA

Ota yhteyttä​

Ferendan palvelut ovat aina siellä, missä sinäkin. Alkukartoitus on ilmainen ja se voidaan toteuttaa tarpeen mukaan yhteisenä tapaamisena, puhelimitse tai videoneuvotteluna. Videoneuvottelumahdollisuuden avulla pystymme palvelemaan asiakkaita koko Suomessa.

Kartoituksen jälkeen sovitaan toimeksiannosta ja muista yhteistyön yksityiskohdista.