Vahingonkorvaus

Vahingonkorvaus

Vahingonkorvausoikeus keskittyy sopimuksen varaiseen vahingonkorvaukseen ja sopimuksen ulkoiseen vahingonkorvaukseen.

Vahingonkorvaus

Tavanomaista on, että erilaisissa sopimuksissa tai yleisissä sopimusehdoissa sovitaan vahingonkorvauksesta esimerkiksi sopimussakoin, tai muutoin määrittelemällä korvausoikeuden perusteet taikka sen määrä. Ehtojen laatimisessa tai niiden tulkinnassa syntyneissä epäselvyyksissä asiantuntijan puoleen kääntyminen on hyödyllistä.

Sopimuksen ulkoinen vahingonkorvaus tarkoittaa tilannetta, jossa osapuolten välillä ei ole sopimusta, mutta toiselle aiheutetaan vahinkoa huolimattomuudesta tai tahallisesti. Vaikka lähtökohtana on pääsääntöisesti täyden korvauksen periaate, voi korvauksen määrän laskeminen osoittautua hankalaksi. Asiantuntijan avulla korvauksen määrä saadaan oikealle tasolle.