Perintäasiat

Perintäasiat

Kun sopimuskumppani ei syystä tai toisesta suorita erääntynyttä laskusaatavaa, tai kauppa- tai palvelusopimus ajautuu muutoin ongelmatilanteeseen, voidaan tehokkaan perinnän avulla saada tilanne ratkaistua. Viime kädessä perintä johtaa haastehakemuksen jättämiseen käräjäoikeuteen ja lopulta ulosoton kautta pakkoperintään. Velkomus on tyypillinen käräjäoikeudessa käsiteltävä asiaryhmä.

Perintäasiat

Riidaton haastehakemus voidaan käsitellä ns. summaarisessa menettelyssä ja näin on mahdollista saada ulosottokelpoinen tuomio hyvinkin pikaisesti. Kauttamme hoituvat myös riitaiseksi muuttuvien perintäasioiden hoitaminen tuomioistuimessa.