Potilasvahingot

Potilasvahingot aiheutuvat yleensä hoitovirheistä tai laiminlyönneistä hoidossa.

Jos virheellisestä tai puutteellisesta hoidosta aiheutunut potilaan sairastuminen, vammautuminen tai muu terveydentilan heikentyminen olisi voitu välttää toimimalla toisin, kyseessä on potilasvahinko.

Potilasvahingoista aiheutuneiden henkilövahinkojen korvausasioissa tai potilasvahinkoepäilyssä on parasta kääntyä asiaan perehtyneen asianajotoimiston puoleen jo aikaisessa vaiheessa. Potilasvahinkolain tunteva asianajotoimistomme auttaa selvittämään, milloin potilas on oikeutettu korvauksiin.

Ferenda

Me Asianajotoimisto Ferendassa hoidamme vuosittain lukuisia potilasvahinkoihin liittyviä valituksia sekä autamme niihin liittyvissä korvausasioissa luottamuksellisesti.

Yleensä kotivakuutukseen sisältyvä oikeusturvavakuutus kattaa asianajotoimiston kuluja Potilasvahinkolautakuntaan tehtävän valituksen osalta. Voimme selvittää mahdollisuutta oikeusturvaan yhdessä asiakkaamme kanssa.