Vakuutukset

Vakuutukset ovat asianajotoimistomme osaamisen ydintä.

Vakuutuksen ottajalla on vahingon sattuessa oikeus vakuutusehtojen mukaiseen vahingonkorvaukseen. Vahinkotilanteessa on tärkeää selvittää, kuka korvaava osapuoli on, eli haetaanko korvausta vahingon kärsijän vai vahingon aiheuttajan vakuutuksesta. Korvaushakemusta tehdessä vakuutusasiat tunteva asianajotoimisto osaa tulkita vakuutuksen ehtoja sekä neuvoa hakemukseen tarvittavien tietojen huolellisessa täyttämisessä. Näin päästään parhaaseen lopputulokseen korvauspäätöksen osalta.

Vakuutukset

Avustamme asiakkaitamme myös vakuutuksiin liittyvissä riita-asioissa. Yhteydenotto vakuutusasioihin perehtyneeseen asianajotoimistoon kannattaa, mikäli vakuutusehdot tai muut vakuutuksiin liittyvät asiat askarruttavat.