Työoikeus

Työoikeus

Työsuhteet ovat tärkeä osa ihmisen arkea ja toimeentuloa, joten työoikeuteen liittyvissä asioissa asiantuntijaan kannattaa ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä.

Työoikeuden asiantuntijat auttavat kaikissa yksityishenkilöiden työsuhdeasioissa. Asianajotoimistomme avustaa työsuhdeneuvotteluissa, oli kyseessä sitten työsopimuksen laatiminen tai työsuhteen päättäminen.

Tunnemme työoikeuden kaikki osa-alueet ja autamme haastavammissakin kysymyksissä. Avustamme asiakkaitamme luottamuksellisesti työsuhteisiin liittyvissä oikeudenkäynneissä.

Työoikeus

Työsopimusten laatimisen sekä työsuhteen päättämisestä neuvottelemisen ja siihen liittyvän päättämissopimuksen laatimisen lisäksi työsuhteista johtuvien riitojen ratkaiseminen kuuluu laajaan osaamisalueeseemme. Työsopimuksen irtisanomisen ja työsopimuksen purkamisen lisäksi ongelmia aiheuttavat monesti myös määräaikaiset työsopimukset ja niiden päättäminen, koeaika tai työsopimusten ketjuttamistilanteet.

Avustamme asiakkaitamme myös sopimusten laadinnassa, kuten johtajasopimusten tai toimitusjohtajasopimusten läpikäymisessä.

Selvitämme tarvittaessa asiakkaamme mahdollisuudet saada asian hoitamisesta aiheutuvat kulut katetuksi kotivakuutukseen sisältyvän oikeusturvan taikka valtion varoista maksettavan oikeusavun kautta.