Anniina Brederholm

IHMISET

Henkilöstömme on asiantuntevaa ja ammattitaitoista. Toimistomme asianajajat kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon. Asianajaja on velvollinen noudattamaan toiminnassaan lakia ja hyvää asianajotapaa. Asianajajia koskevat ohjeet ja määräykset löydät Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta.

Oikeustieteen maisteri, luvan saaanut oikeudenkäyntiavustaja

Anniina Brederholm

Anniina on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta kesällä 2023. Hän on työskennellyt asianajotoimistossa myös ennen valmistumistaan opintojensa ohella syksystä 2018 alkaen. Anniina toimii Ferendalla juristina, ja hänen päätoimipaikkansa on Helsingissä. Anniina hoitaa perhe- ja jäämistöoikeudellisia toimeksiantoja, mukaan lukien lasten huoltoon, tapaamiseen ja elatukseen liittyvät asiat.
Perhe- ja perintöoikeus
ASIANAJOTOIMISTO FERENDA

Ota yhteyttä​

Ferendan palvelut ovat aina siellä, missä sinäkin. Alkukartoitus on ilmainen ja se voidaan toteuttaa tarpeen mukaan yhteisenä tapaamisena, puhelimitse tai videoneuvotteluna. Videoneuvottelumahdollisuuden avulla pystymme palvelemaan asiakkaita koko Suomessa.

Kartoituksen jälkeen sovitaan toimeksiannosta ja muista yhteistyön yksityiskohdista.