Perintöoikeus

Läheisen poismeno jättää jälkeensä surun lisäksi paljon hoidettavia asioita.

Perunkirjoitus on lain mukaan toimitettava kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Ferenda auttaa ammattitaitoisesti perunkirjoituksen laatimisessa. Teemme myös osituksia ja perinnönjakoja sekä toteutamme pesänselvityksen asiakkaan toivomassa laajuudessa, tarvittaessa jopa niin, että asiakas saa perintöosansa suoraan pankkitililleen.

Asianajotoimistomme lakimiehet toimivat riitaisissa kuolinpesissä tarvittaessa käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja pesänjakajana, minkä lisäksi avustamme perintöriidan osapuolia. Jos joku osakkaista on edunvalvonnan tarpeessa, toimimme määräyksellä edunvalvojana tai edunvalvojan sijaisena.

Toimistomme lakimiehet laativat testamentteja, avioehtosopimuksia ja edunvalvontavaltakirjoja. Testamentin laadinnassa otamme aina huomioon testamentintekijän henkilökohtaisen elämäntilanteen sekä verosuunnittelunäkökohdat.

Toteutamme myös verosuunnittelua, jossa tavoitteena on asiakkaalle koituvan veroseuraamuksen laillinen minimointi.

Toimistomme palveluihin kuuluvat muun muassa

Toimistomme palveluihin kuuluvat muun muassa

 • Perunkirjoituksen toimittaminen
 • Osituksen ja perinnönjaon toimittaminen
 • Käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja pesänjakajana toimiminen kuolinpesässä
 • Käräjäoikeuden määräämänä toimitsijana toimiminen kuolinpesässä
 • Testamentin laatiminen
 • Edunvalvojana toimiminen
 • Verosuunnittelu ja verottajalle tehtävät ilmoitukset

 1. perintövero
 2. lahjavero
 3. luovutusvoitto
 4. jäämistöositus