Liisa Maskonen

IHMISET

Henkilöstömme on asiantuntevaa ja ammattitaitoista. Toimistomme asianajajat kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon. Asianajaja on velvollinen noudattamaan toiminnassaan lakia ja hyvää asianajotapaa. Asianajajia koskevat ohjeet ja määräykset löydät Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta.

Asianajaja, varatuomari

Liisa Maskonen

Liisa on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Lapin yliopistosta vuonna 2010. Opinnoissaan hän perehtyi erityisesti rikosoikeuteen. Varatuomarin arvonimen Liisa sai vuonna 2013 auskultoituaan Oulun käräjäoikeudessa. Asianajajaliiton jäseneksi hän on päässyt vuonna 2018. Aiempaa työkokemusta Liisa on hankkinut eri käräjäoikeuksista. Liisa hoitaa lapsioikeuteen, rikosoikeuteen, oikeudenkäynteihin ja ulkomaalaisoikeuteen liittyvät asiat. Liisa toimii myös seuraavissa luottamustehtävissä: Yksityisalojen lakimiehet ry:n hallituksen jäsen Lakimiesliiton yksityisalojen valiokunnan jäsen
Rikosoikeus, lapsiasiat