Krista Vierimaa

IHMISET

Henkilöstömme on asiantuntevaa ja ammattitaitoista. Toimistomme asianajajat kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon. Asianajaja on velvollinen noudattamaan toiminnassaan lakia ja hyvää asianajotapaa. Asianajajia koskevat ohjeet ja määräykset löydät Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta.

Asianajaja, varatuomari

Krista Vierimaa

Krista on lappeenrantalainen rikosasianajaja, joka toimii pääsääntöisesti Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueilla. Hän on avustanut menestyksekkäästi niin uhreja kuin epäiltyjäkin lukuisissa erilaisissa rikosasioissa aina pienistä rikoksista laajoihin ja vakaviin rikosasioihin, mukaan lukien talousrikokset, henkirikokset ja seksuaalirikokset. Erityisosaamista hänelle on kertynyt etenkin seksuaalirikosten uhrien avustamisesta. Rikosasioiden ohella Krista avustaa myös lapsiin liittyvissä riita-asioissa.
Rikosoikeus, lapsiasiat