Hinnoittelu

Yhteydenotto kannattaa aina (alkukartoitus veloituksetta)

Alkukartoitus on maksuton. Mikäli alkukartoituksen jälkeen asiassa selvitetään sen juridista puolta tarkemmin tai muutoin ohjeistetaan asiakasta, veloitetaan tästä erikseen sovittava palvelumaksu, jos toimeksianto ei muutoin jatku.

Aikaperusteisen veloituksen pohjana on toimeksiannon laajuudesta ja vaativuudesta riippuen:

Hinnoittelun yleiset periaatteet

Laskutuksemme perustuu asianajoalalla yleisesti noudatettuun aikaperusteiseen veloitukseen. Toimeksiannon sisällöstä riippuen asiakkaan kanssa voidaan sopia myös kiinteästä hinnasta.

Minimiveloitus toimenpiteestä (esim. puhelinneuvottelu) on 15 minuuttia normaalissa toimeksiannossa. Toimeksiantojen kokonaiskustannukset määräytyvät tapauksesta riippuen niiden edellyttämien työtehtävien ja ajankäytön mukaan.

Asiakirjojen laadinta

Asiakirjojen (esim. kauppakirjat, avioehtosopimukset, testamentit jne.) laadinnasta sekä esimerkiksi yhtiöiden perustamisesta veloitetaan lähtökohtaisesti kiinteä peruspalkkio. Perinnönjakoa, osituksia ja perunkirjoituksia koskien sovelletaan myös kiinteää hintaa, mikäli kyse on yksinkertaisista toimeksiannoista.

Oikeusturvavakuutus

Yksityishenkilöiden kotivakuutukset ja yritysten vakuutukset sisältävät useimmiten oikeusturvavakuutuksen, jolloin vakuutus saattaa kattaa omat kulut omavastuuosuuden ylittävältä osalta. Yksityishenkilöillä voi olla mahdollisuus saada oikeusapua muun muassa oikeudenkäyntiä varten, jolloin asiakkaan omat kulut voivat tulla korvatuksi maksukyvystä riippuen joko kokonaan tai osittain valtion varoista.

Selvitämme kaikissa toimeksiannoissamme vakuutustesi laajuuden ja kattavuuden oikeudenkäyntikulujen osalta sekä yksityishenkilöiden osalta mahdollisuuden valtion varoista katettavaan oikeusapuun.

Oikeusapu

Yksityishenkilö voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat. Selvitämme tarvittaessa oikeutesi saada oikeusapua.

Hinta-arvio

Voit halutessasi saada hinta-arvion – Ota rohkeasti yhteyttä, niin kartoitetaan yhdessä tilanteesi, arvioidaan tarvittavat toimenpiteet ja niistä aiheutuvat kustannukset.

Maksuton oikeudenkäyntiavustaja

Henkilön joutuessa seksuaalirikoksen, perheväkivallan tai muun väkivaltarikoksen uhriksi, tuomioistuin voi määrätä hänelle esitutkintaa ja oikeudenkäyntiä varten tarvittaessa oikeudenkäyntiavustajan. Avustamme rikoksen uhria asian käsittelyssä tuomioistuimessa. Avustaja määrätään uhrin tuloista riippumatta ja palkkio maksetaan valtion varoista.

Asianajotoimisto Ferenda Oy:n etämyynnin ennakkotiedot kuluttajamyynnissä

Palveluntarjoaja

Asianajotoimisto Ferenda Oy(2634259-4)

Tarjottava palvelu

Asianajopalvelut. Asianajopalveluista peritään korvaus palveluntarjoajan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Toimeksiannon peruuttaminen

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus peruuttaa etämyynnin kautta alkanut toimeksianto tekemällä asiaa koskeva ilmoitus palveluntarjoajalle 14 päivän kuluessa toimeksiannon hoitamisesta sopimisesta (”peruutusaika”). Mikäli kuluttaja-asiakas haluaa peruuttaa toimeksiannon sanotussa määräajassa, voi tämä ilmoittaa peruuttamisesta kirjallisesti. Kuluttaja-asiakkaalla on muutoinkin aina oikeus päättää toimeksianto palveluntarjoajan kanssa tekemällä tätä koskeva ilmoitus palveluntarjoajalle.

Mahdollisista erimielisyyksistä pyritään ensisijaisesti neuvottelemaan palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä. Palkkiota ja asian hoitamista koskevan riitaisuuden asiakas voi saattaa Suomen Asianajajaliiton valvontalautakunnan käsiteltäväksi. Asiakkaan vaihtoehtona on myös saattaa asia Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Toimeksiantoon liittyvien tehtävien hoito alkaa 14 päivän kuluttua toimeksiannon hoitamisesta sopimisesta, mikäli osapuolten välillä ei muuta sovita. Osapuolet voivat sopia siitä, että toimeksiannon hoitaminen voidaan aloittaa jo lausuttua ajankohtaa aikaisemmin. Mikäli kuluttaja-asiakas on sopinut palveluntarjoajan kanssa asian hoitamisen aloittamisesta ennen peruutusajan kulumista, kuluttaja-asiakkaalla on velvoite maksaa palveluntarjoajalle kohtuullinen korvaus peruutusilmoituksen tekemistä edeltäneistä jo tehdyistä toimenpiteistä. Toimeksiannon mukaisten töiden suorittamisen jälkeen toimeksianto päättyy ilman erillistä ilmoitusta.

Palveluntarjoajan toimintaa valvoo Suomen Asianajajaliitto.

Suomen Asianajajaliitto

PL 194 (Mikonkatu 25), 00101 Helsinki

+358 9 6866 120 (vaihde)

[email protected]

ASIANAJOTOIMISTO FERENDA

Ota yhteyttä​

Ferendan palvelut ovat aina siellä, missä sinäkin. Alkukartoitus on ilmainen ja se voidaan toteuttaa tarpeen mukaan yhteisenä tapaamisena, puhelimitse tai videoneuvotteluna. Videoneuvottelumahdollisuuden avulla pystymme palvelemaan asiakkaita koko Suomessa.

Kartoituksen jälkeen sovitaan toimeksiannosta ja muista yhteistyön yksityiskohdista.