Riita-asiat ja vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät

Riita-asiat ja vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät

Riita-asiassa ratkotaan osapuolten erimielisyyksiä, joita ei ole kyetty ratkaisemaan neuvottelemalla. Riitojen ennaltaehkäiseminen on kaikille paras ratkaisu, mutta liikesuhteet johtavat ponnisteluista huolimatta joskus erimielisyyksiin.

Kustannustehokas riidanratkaisu

Jos riitatilanteeseen on päädytty, asianajotoimistomme auttaa etsimään asiakkaamme kannalta parhaan mahdollisen ratkaisun. Riita-asioissa pidämme tärkeänä myös riidan ratkaisua mahdollisimman kustannustehokkaasti. Osapuolten sovinto on useasti ratkaisu, johon kannattaa pyrkiä, ja tässä ammattilaisen apu on tärkeää. Mikäli sovintoa ei saavuteta, kokenut asianajaja on välttämätön apu oikeudenkäynnissä.

Asiantuntijamme avustavat asiakkaitamme jatkuvasti riita-asioissa, sekä niihin liittyvissä neuvotteluissa ja oikeudenkäynneissä. Kun yritys tarvitsee luotettavaa ja osaavaa apua riita-asiassa, yhteydenotto Ferendaan kannattaa.

Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät

Mikäli asiassa ei päästä kohtuullisen ajan kuluessa sovintoon, voidaan asia saattaa tuomioistuinsovitteluun, jossa osapuolet pyrkivät käräjäoikeuden määräämän tuomarin ja mahdollisen asiantuntijan avustuksella molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun. Sovittelun lopputuloksena saatu sopimus voidaan vahvistaa tuomioistuimen päätöksellä. Välimiesmenettely on riidanratkaisukeinona vaihtoehto käräjäoikeuskäsittelylle. Asia käsitellään tällöin julkisuudelta salassa ja myös päätökset jäävät osapuolten omaan tietoon, vaikka päätös sinällään on täytäntöön pantavissa kuten muukin lainvoimainen tuomio. Myös Suomen asianajajaliiton tarjoama sovintomenettely on vaihtoehto perinteiselle tuomioistuinkäsittelylle.