Yrittäjä – Onko yrityksesi työsopimuksissa kilpailukieltoehto?

Jos yrityksen käyttämiin työ- tai johtajasopimuksiin sisältyy kilpailukieltoja koskevia ehtoja, nyt on aika käydä niitä läpi. Kilpailukieltoja koskeva sääntely on muuttunut tämän vuoden alusta merkittävällä tavalla. Ennen vuotta 2022 tehtyihin kilpailukieltosopimuksiin sisältyy kuitenkin siirtymäaika ja uutta lakia sovelletaan täysimääräisesti vasta vuodesta 2023 alkaen. Mikäli sopimus on tehty vuoden 2022 aikana, säännökset soveltuvat jo nyt. Uuden […]

KOTI- JA AUTOVAKUUTUSTA KOSKEVAT VAKUUTUKSENOTTAJAN VELVOLLISUUDET

Liikennevakuutusta lukuun ottamatta koti- ja autovakuutus ovat vapaaehtoisia vakuutuksia, jotka antavat kuluttajalle turvaa yllättäviä tilanteita varten. Vakuutukset sisältävät vakuutuksenottajalle määrättyjä oikeudellisia velvollisuuksia, joista merkittävimmät ovat vakuutuksenottajan tiedonanto-, suojelu- ja pelastamisvelvollisuus.   Vakuutuksenottajan velvollisuudet alkavat jo ennen vakuutuksen voimassaoloa. Vakuutussopimus-lain 22 §:n mukaan vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset vastaukset vakuutuksenantajan […]

Henkilöstö yrityskaupoissa

Onnistunut yrityskauppa edellyttää työntekijöiden aseman huomioimista jo ensihetkistä lähtien. Tässä artikkelissa keskitytään liikkeen luovutukseen, jossa työsuhteiden osalta tulee huomioida useita yrityskaupan kannalta merkittäviä seikkoja. Valittu yrityskaupan toteuttamistapa vaikuttaa siihen, miten työsuhteita arvioidaan Yrityskauppoja on erilaisia. Esimerkiksi osakeyhtiön osakekanta voidaan myydä, kaksi tai useampi yritys voi sulautua yhdeksi yritykseksi taikka yksi jakautua useammaksi yritykseksi. Yrityksen liiketoiminta […]

Henkilöstö yrityskaupoissa

Onnistunut yrityskauppa edellyttää työntekijöiden aseman huomioimista jo ensihetkistä lähtien. Tässä artikkelissa keskitytään liikkeen luovutukseen, jossa työsuhteiden osalta tulee huomioida useita yrityskaupan kannalta merkittäviä seikkoja. Valittu yrityskaupan toteuttamistapa vaikuttaa siihen, miten työsuhteita arvioidaan Yrityskauppoja on erilaisia. Esimerkiksi osakeyhtiön osakekanta voidaan myydä, kaksi tai useampi yritys voi sulautua yhdeksi yritykseksi taikka yksi jakautua useammaksi yritykseksi. Yrityksen liiketoiminta […]

Omaisuudesta määrääminen erinäisillä testamenttimääräyksillä

Pääsääntöisesti jokainen 18-vuotta täyttänyt henkilö voi määrätä testamentilla omaisuutensa jakamisesta kuolemansa jälkeen. Kirjoituksessa esitetyillä erinäisillä testamenttimääräyksillä voi hyvinkin eri tavoin vaikuttaa testamentinsaajan asemaan ja oikeuksiin, perintöverovelvollisuuteen sekä perintöveron määrään. Yleistestamentilla tarkoitetaan testamenttia, jolla sen saajalle annetaan koko omaisuus, määräosa siitä taikka se, mitä muiden määräysten täyttämisen jälkeen jäämistöstä jää jäljelle, kun taas erityisjälkisäädökset eli legaatit […]

Vakuutukset taloyhtiössä

Tarkoituksena on esittää pääpiirteittäin, mitä taloyhtiö, osakas ja vuokralainen voivat vakuuttaa asunto-osakeyhtiössä. Moni vastuukysymys ratkeaa asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen perusteella. Kiinteistöliiton julkaisema taloyhtiön vastuunjakotaulukko selventää asunto-osake-yhtiölain mukaista kunnossapitovastuuta. Tähän viitataan usein myös vakuutusehdoissa. Taloyhtiö voi vakuuttaa kiinteistövakuutuksella talon rakenteet ja mahdollisesti myös vuokratuoton menetyksen. Taloyhtiö ei voi vakuuttaa asukkaiden irtaimistoa. Esimerkiksi suuren vesivahingon sattuessa taloyhtiö voi […]

Voiko aletuotteen palauttaa?

Black Friday -ostospäivän lähestyessä on hyvä muistaa, että alennuksella myytäviä tuotteita koskevat samat säännöt kuin normaalihintaisiakin tuotteita. Ostoksen voi vaihtaa tai palauttaa vain, jos yritys on myöntänyt tuotteelle vaihto- ja palautusoikeuden. Tällaisen oikeuden myöntäminen on liikkeelle vapaaehtoista, joten se voi määritellä palautuksen ja vaihdon ehdot. Myös kuitin esittämistä voidaan vaatia. Alennusmyynneissä näkee usein kylttejä, joissa […]

Tuotteet kotiin tilattuna, asiaa etämyynnistä

Kotiin tilattavien tavaroiden ja palveluiden määrä on vilkastunut merkittävästi korona-aikana. Kaupankäynti verkossa ja muiden väylien, kuten somekanavien, pikaviestinsovellusten sekä chattien kautta on lisääntynyt ihmisten jäätyä kodin seinien sisälle ja välttäessä asiointia ruuhkaisissa liiketiloissa. Onkin tärkeää muistaa, että kuluttajalla on etämyynnissä samat oikeudet myyntitavasta riippumatta. Etämyynti ei myöskään ole tuotteen toimitustavasta riippuvainen. Kyseessä on etämyynti, vaikka […]

Muistutus jätevesiasetuksesta

Suomalaiset alkavat toukokuun vaihtuessa kesäkuuksi valmistautua lomakauteen. Koronaviruksen seurauksena säädetyt matkailun rajoituksen tarkoittavat, että jo ennestään suosittu mökkeily tulee olemaan lomakauden kuumin ajanviettotapa. Lomallakaan ei voi täysin unohtaa maallisia murheita ja mökkeilyn suhteen näistä kenties olennaisin on 2017 voimaan tullut jätevesiasetus, jonka siirtymäajat puhdistusvaatimuksille päättyivät viime syksynä. Moni varmasti miettiikin täyttääkö oma mökki asetuksen vaatimukset. […]

Sopimusoikeuden velvoitteista eritysesti koronaviruksen kannalta

Syntyneen tilanteen vaikutuksia koko yhteiskuntaan ei voi liioitella. Hyvin paljon riippuu siitä, kuinka kauan tilanne jatkuu. Valitettavasti tätä kirjoittaessani (maaliskuun jälkipuoliskolla) vaikuttaa siltä, että poikkeusolot jatkuvat pitkään, ainakin alkukesään. Samoin tämän lehden ilmestyessä on voinut tapahtua uutta asiaan vaikuttavaa. Monet pienyritykset tulevat valitettavasti ajautumaan konkurssiin tai lopettamaan toimintansa. Seuraavassa kerron joitain asioita, mitä sopimusoikeuden kannalta […]