Yrittäjä – Onko yrityksesi työsopimuksissa kilpailukieltoehto?

Jos yrityksen käyttämiin työ- tai johtajasopimuksiin sisältyy kilpailukieltoja koskevia ehtoja, nyt on aika käydä niitä läpi.

Kilpailukieltoja koskeva sääntely on muuttunut tämän vuoden alusta merkittävällä tavalla. Ennen vuotta 2022 tehtyihin kilpailukieltosopimuksiin sisältyy kuitenkin siirtymäaika ja uutta lakia sovelletaan täysimääräisesti vasta vuodesta 2023 alkaen. Mikäli sopimus on tehty vuoden 2022 aikana, säännökset soveltuvat jo nyt.

Uuden kilpailukieltosääntelyn myötä työnantaja on velvollinen maksamaan korvausta jokaisesta työsuhteen jälkeiseen aikaan ulottuvasta kilpailukiellosta sen pituudesta riippumatta. Lisäksi kilpailukieltoehdon irtisanomiseen on tullut muutoksia. Nämä koskevat myös johtavassa asemassa olevien työntekijöiden kilpailukieltoja, lukuun ottamatta sellaista toimitusjohtajaa, joka ei ole työsopimussuhteessa.

Miten tässä tulisi toimia?

Mikäli yritys on tekemässä uusia sopimuksia, niiden tulee olla uuden lain mukaisia. Mikäli yrityksellä on vanhoja sopimuksia, nämä tulee joko päivittää tai irtisanoa vuoden 2022 aikana. Jos irtisanominen tehdään vuoden 2022 aikana, sopimus päättyy välittömästi. Vuodesta 2023 alkaen irtisanominen edellyttää irtisanomisajan noudattamista.

Mikäli sopimusta päivitetään tai tehdään uusi sopimus, tulee huomioida korvauksen määrä. Korvauksen suuruus suhteutuu kilpailukiellon pituuteen ja työntekijän palkkaan siten, että kilpailukiellon pituuden ollessa enintään 6 kk, korvauksen suuruus on 40 % työntekijän palkasta. Kun kilpailukiellon pituus on yli 6 kk, korvauksen suuruus on 60 % työntekijän palkasta. Korvauksen prosentuaalinen osuus työntekijän palkasta on sama koko rajoitusajan eli ajan, jonka kilpailukielto on voimassa työsuhteen päättymisen jälkeen.

Korvausta maksetaan rajoitusajan kuluessa työsuhteen aikana noudatetuin palkanmaksukausin, ellei työsopimuksen päättämisen jälkeen toisin sovita. Maksuaikataulusta ei ole mahdollista sopia etukäteen toisin, joten korvausta ei voida sisällyttää esimerkiksi työntekijälle työsuhteen aikana maksettavaan palkkaan.

Irtisanomisessa, joka voidaan tehdä ilman erityistä syytä, on noudatettava irtisanomisaikaa. Irtisanomisaika on vähintään kolmasosa kilpailukiellon pituudesta, minimissään kaksi kuukautta. Irtisanomisoikeutta ei ole enää sen jälkeen, kun työntekijä on päättänyt työsuhteensa.

On myös muistettava, että työsopimuksen päättymisen jälkeen jatkuvalle kilpailukiellolle tulee aina olla erityisen painava syy. Perusteeton kilpailukieltosopimus ei sido työntekijää. Sopimus ei sido työntekijää myöskään silloin, kun työsopimus päättyy työnantajasta johtuvasta syystä, kuten tuotannollisista ja taloudellisista syistä.

Tilaa uutiskirjeemme

Liity uutiskirjeen tilaajaksi ja saat ajankohtaisimmat aiheet suoraan sähköpostiisi.