Seksuaalirikoksia koskeva lainsäädäntö muuttui, miten ja mitä siitä seuraa?

Rikoslaki muuttui seksuaalirikosten osalta 1.1.2023 ja kaikkiin tuona päivänä tai sen jälkeen tapahtuneisiin tilanteisiin sovelletaan uusia rikoslain 20 luvun pykäliä. Vastaavasti kaikkiin ennen tuota päivää tapahtuneisiin tilanteisiin sovelletaan pääsääntöisesti vanhoja pykäliä.

Muutoksella haluttiin parantaa seksuaalirikosten uhrien asemaa, erityisesti lasten osalta. Uusi sääntely huomioi esimerkiksi paremmin ne tilanteet, joissa uhri menee nopeasti ”lamaannus-tilaan”, eikä siksi pysty sanoin tai fyysisin elein estämään tekoa. Keskeisiä muutoksia on 5 kappaletta.

1) Lapsiin kohdistuvat rikokset erotettiin aikuisia koskevista pykälistä omiksi pykälikseen. Tilanteita arvioidaan jatkossa aikuisten ja lasten osalta eri tavalla. Keskeisesti niin, että aikuiset voivat antaa suostumuksen heihin kohdistuvalle toiminnalle, lapset voivat antaa suostumuksen ainoastaan suunnilleen samanikäiselle ikätoverille. Termi ”suunnilleen” tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että osapuolten iässä ja kypsyydessä ei saa olla suurta eroa. Mitä nuorempi lapsi on, sitä pienempi ikäero hyväksytään. Muiden kuin suunnilleen samanikäisten kohdistaessa alle 16-vuotiaaseen seksuaalista toimintaa, kyse on aina rikoksesta. Näin riippumatta siitä, kuka oli aloitteellinen ja ovatko osapuolet esimerkiksi vapaaehtoisessa seurustelusuhteessa.

2) Seksuaalisen ahdistelun tekomuotoja laajennettiin. Aiemmin seksuaalisena ahdisteluna tuomittiin ainoastaan koskettelemalla tehdyt teot. Jatkossa seksuaalisena ahdisteluna voidaan tuomita myös sanoin, viestien tai kuvien lähettämisellä, kuvan ottamisella, itsensä paljastamisella tai muulla vastaavalla tavalla tehty seksuaalinen teko, joka loukkaa toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Esimerkiksi pyytämättä lähetetty kuva sukupuolielimestä voi jatkossa olla rikos.

3) Raiskausta ja seksuaalista kajoamista koskevat säännökset muutettiin suostumusperusteisiksi. Jatkossa sukupuoliyhteys on raiskaus, jos toinen ei ole sanallisesti, käytöksellään tai muulla tavalla ilmaissut osallistuvansa siihen vapaaehtoisesti. Passiivisena pysyminen ei merkitse suostumusta sukupuoliyhteyteen, vaan pitää olla kummankin osapuolen aktiivisesti esiin tuoma suostumus. Suostumusta ei ole toki myöskään, jos on käytetty väkivaltaa, uhkailtu tai toinen ei ole jostakin syystä voinut muodostaa tai ilmaista tahtoaan. Järkevä toimintatapa voikin jatkossa olla varsinkin ensimmäistä kertaa uuden ihmisen kanssa tekemisissä ollessa, että ennen sukupuoliyhteyttä nimenomaan kysyy, että onko tämä ok ja odottaa, että toinen vastaa myöntävästi, ennen kuin aloittaa sukupuoliyhteyden.

4) Määritelmä siitä, mikä rikosoikeudellisesti on sukupuoliyhteys, laajeni. Sukupuoliyhteytenä pidetään sukuelimellä tehtävää taikka sukuelimeen tai peräaukkoon kohdistuvaa seksuaalista tunkeutumista toisen kehoon, toisen sukuelimen ottamista omaan kehoon taikka toisen sukuelimen tai peräaukon koskettelua sukuelimellä tai suulla.

5) Rangaistuksia kovennettiin. Esimerkiksi sukupuoliyhteys alle 16-vuotiaan kanssa on lähtökohtaisesti lapsenraiskaus, josta minimirangaistus 2 vuotta vankeutta. Todennäköisesti jatkossa melkein aina tällaisesta joutuu ihan konkreettisesti vankilaan istumaan.

Mitä muutoksista käytännössä seuraa? Rikosprosessi, eli matka esitutkinnasta syyteharkinnan kautta oikeudenkäyntiin, tuskin hirveästi muuttuu. Ulkopuolisia todistajia tilanteille on harvoin jatkossakaan, joten jatkossakin on usein todisteluasetelma, jossa yksi sanoo yhtä ja toinen toista. Sitten arvioidaan kertomusten sisältöjä, miten on toimittu ennen tilannetta ja tilanteen jälkeen (esim. soittaminen 112, sairaalaan hakeutuminen), mahdollisia muutoksia terveydentilassa, seksuaalirikostutkimuksissa otettuja näytteitä, mitä muut henkilöt osaavat kertoa asioista ennen ja jälkeen tapahtuman, mitä on viestitelty, ynnä muita tällaisia seikkoja, kun yritetään saada selko siitä, miten tapahtumat ovat menneet.

Miten toimia, jos on joutunut seksuaalirikoksen uhriksi?

– Jos kyse on raiskaustilanteesta, soita välittömästi tilanteesta päästyäsi 112:seen ja noudata sieltä saatavia ohjeita.

– Jos kyse raiskaustilanteesta, hakeudu mahdollisimman pian seksuaalirikostutkimuksiin, vaikka et olisi soittanut heti tilanteen jälkeen 112. Älä peseydy itse, äläkä pese tapahtuma-aikaan käyttämiäsi vaatteita. Voit soittaa lähimpään sairaalan tai terveyskeskuksen päivystykseen ja kysyä mihin sinun on mentävä tutkimuksiin päästäksesi.

– Kaikkien rikosten kohdalla: 1) tee mahdollisimman pian rikosilmoitus poliisille, 2) pidä tallessa todisteet ja 3) kirjoita mahdollisimman pian itsellesi ylös mahdollisimman tarkka tapahtumienkulku ja 4) pyydä myös mahdollisia todistajia kirjoittamaan ylös omat havaintonsa ja pitämään tallessa heidän hallussa olevat todisteet.

– Jos sinulle aiheutui vammoja, ota niistä valokuvat ja säilytä ne ja luovuta poliisille.

– Jos asiaan liittyen on viestejä, kuvia, sähköposteja tms., säilytä ne ja luovuta poliisille. Jos viestejä on snapchatissa tai muualla mistä ne katoavat, ota screenshotit ennen viestien katoamista.

Rikoksen uhrina voit aina saada apua ja tukea, myös anonyymina, Rikosuhripäivystyksestä. Sinne kannattaa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä ja kertoa tilanteesta ja kysyä neuvoa. Yhteyttä voi ottaa niin puhelimella kuin halutessaan heidän nettisivuillaan olevan chat-palvelunkin kautta. Myös uhrien omaiset ja rikosjuttujen todistajat voivat olla yhteydessä Rikosuhripäivystykseen.

Tilaa uutiskirjeemme

Liity uutiskirjeen tilaajaksi ja saat ajankohtaisimmat aiheet suoraan sähköpostiisi.