Juhlissa ja erilaisissa tapahtumissa voi aiheutua niin pieniä kuin suuriakin vahinkoja, joita sitten jälkikäteen selvitellään. Kyse voi häistä, polttareista tai valmistujaisista. Ensimmäisenä mielessä ei välttämättä ole, miten välttyä tai selvitä juhlissa aiheutuneilta vahingoilta saatikka erimielisyyksiltä. Esimerkkejä on hyvin monenlaisia, kun juhlatapahtumat ovat ainutlaatuisia.

Joskus juhlissa voivat vaikkapa juhlavaatteet vahingoittua niin, että keskustellaan siitä, miten vahinko saadaan korvattua. Joskus itse juhlapaikka tai sen kalustus saattaa kärsiä pienempää tai suurempaakin vahinkoa ja syntyy jälkikäteen kysymys siitä, missä määrin ja kenen korvattavaksi vahinko kuuluu. Joskus juhlissa aiheutuu suurempia omaisuusvahinkoja ja myöskään isommat henkilövahingot eivät ole poissuljettuja.

Usein on niin, että etenkin pienemmistä vahingoista selvitään keskinäisin keskusteluin ja niiden korvaamisesta ei synny erimielisyyden asteelle etenevää riitaa. Monesti korvaus vahingosta voidaan saada myös suoraan vakuutuksesta.

Kuitenkin etenkin silloin, kun aiheutuneen vahingon intressi on rahamääräisesti tai muutoin suurempi tai olemassa oleva vakuutus ei korvaa vahinkoa, syntyy korvauskysymyksistä helposti senkaltainen erimielisyys, jossa asiantuntevan, riidanratkaisuun erikoistuneen asianajajan apu on tarpeen. Osaava asianajaja neuvoo ja avustaa siinä, miten juuri kyseisessä tilanteessa kannattaa edetä.

Viime kädessä vahinkokysymykset ratkotaan asian luonteen mukaan joko käräjäoikeudessa, vakuutuslautakunnassa tai joskus kuluttajariitalautakunnassakin. Toimistomme lakimiehet ovat avustaneet sekä yrityksiä että kuluttajia useissa erityyppisissä vahinkotilanteissa kaikissa mainituissa instansseissa.

Oman oikeusturvan kannalta tärkeätä on huolehtia siitä, että oma oikeusturvavakuutus on ajan tasalla. Oikeusturvavakuutuksen avulla on mahdollista kattaa kustannuksia asiantuntevan asianajoavun käyttäminen ko. kaltaisissa vahinkoriitatilanteissa, jotka eivät ole aina kaikilta osin etukäteen ennakoitavissa.

Tilaa uutiskirjeemme

Liity uutiskirjeen tilaajaksi ja saat ajankohtaisimmat aiheet suoraan sähköpostiisi.