Milloin kyse on työsuhteessa tehdystä työstä ja milloin yrittäjänä tehdystä työstä?

Vastaaminen otsikon kysymykseen voi olla joskus haastavaa. Erilaiset työnteon moninaiset muodot, kuten digitaalisten alustojen välityksellä tapahtuva työskentely, niin sanottu kevytyrittäjyys ja muut itsensätyöllistämisen muodot ovat korostaneet tarvetta tarkentaa sääntelyä tulkinnanvaraisissa ja epäselvissä tilanteissa. Työsopimuslakiin on tehty tästä syystä muutos, joka on astunut voimaan 1.7.2023. Muutos on tuonut työsopimuslain 1 §:ään kokonaisharkinnan käsitteen. Sen mukaisesti tulee […]

Perintöriitojen ratkaiseminen

Toisinaan kuolinpesässä ei päästä osakkaiden kesken yksimielisyyteen suoritettavasta osituksesta ja perinnönjaosta. Erimielisyydet perustuvat usein perittävän eläessään tekemiin toimiin kuten ennakkoperintöihin tai yhdelle osakkaalle annettuun muuhun rahanarvoiseen etuuteen tai mihin tahansa toimeen, jossa perittävä on muiden osakkaiden mielestä suosinut yhtä perillistä. Vastaavasti perittävän tekemä testamentti, jossa suositaan osaa perillisistä muiden perillisten vahingoksi, voi aiheuttaa perintöriitoja. Myös […]

Toimistomme kesäaikataulut

Kesälomat lähestyvät ja heinäkuussa toimistomme hiljenee. Kesälomista huolimatta toimistollamme päivystää koko kesän ajan asianajajia, jotka antavat tarvittaessa neuvontaa uusille sekä vanhoille asiakkaille. Palvelemme asiakkaita tuttuun tapaan arkisin toimistoaikoina puhelimitse ja toimistollamme Helsingin keskustassa.

Seksuaalirikoksia koskeva lainsäädäntö muuttui, miten ja mitä siitä seuraa?

Rikoslaki muuttui seksuaalirikosten osalta 1.1.2023 ja kaikkiin tuona päivänä tai sen jälkeen tapahtuneisiin tilanteisiin sovelletaan uusia rikoslain 20 luvun pykäliä. Vastaavasti kaikkiin ennen tuota päivää tapahtuneisiin tilanteisiin sovelletaan pääsääntöisesti vanhoja pykäliä. Muutoksella haluttiin parantaa seksuaalirikosten uhrien asemaa, erityisesti lasten osalta. Uusi sääntely huomioi esimerkiksi paremmin ne tilanteet, joissa uhri menee nopeasti ”lamaannus-tilaan”, eikä siksi pysty […]

Henkilöstön palkitsemisen useat eri tavat

Yleistä palkitsemistavoista Palkitseminen jaetaan pääsääntöisesti kahteen eri osioon eli taloudellisiin palkitsemiskeinoihin ja ei-taloudellisiin palkitsemiskeinoihin. Ei-taloudellisia palkitsemiskeinoja ovat esimerkiksi urapalkkiot ja sosiaaliset palkkiot, kuten kiitoksin ja tunnustuksin sekä erilaisin statussymbolein tapahtuva palkitseminen. Taloudellisesti työntekijää voi palkita esimerkiksi suoraan palkkion muodossa tai epäsuorasti erilaisten vakuutus- ja luontoisetujen muodossa. Myös muunlaiset verovapaat henkilöstöedut liittyen muun muassa lastenhoitoon, liikuntaan […]

Haemme assistenttia tai oikeustieteen opiskelijaa Helsingin toimistolle

Paikka on nyt täytetty, emmekä ota enää uusia hakemuksia tähän tehtävään. Asianajotoimisto Ferenda Oy hakee kasvavaan tiimiinsä Helsingin toimipisteelle kokoaikaista assistenttia, tai osa-aikaista oikeustieteen opiskelijaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Etsimämme henkilö on oma-aloitteinen ja vastuuntuntoinen, oman vastuualueensa haltuun ottava persoona, jolta sujuu sekä rutiinit, että uusien ja yllättävienkin tilanteiden hoitaminen. Työtehtävät koostuvat pääasiassa toimiston arjen […]

Juhlat ja vahingot

Juhlissa ja erilaisissa tapahtumissa voi aiheutua niin pieniä kuin suuriakin vahinkoja, joita sitten jälkikäteen selvitellään. Kyse voi häistä, polttareista tai valmistujaisista. Ensimmäisenä mielessä ei välttämättä ole, miten välttyä tai selvitä juhlissa aiheutuneilta vahingoilta saatikka erimielisyyksiltä. Esimerkkejä on hyvin monenlaisia, kun juhlatapahtumat ovat ainutlaatuisia. Joskus juhlissa voivat vaikkapa juhlavaatteet vahingoittua niin, että keskustellaan siitä, miten vahinko […]

Hae sivustolta