Whistleblower-direktiivi pähkinänkuoressa

Mikä on Whistleblower direktiivi? Euroopan unionin lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annettu direktiivi (EU) 2019/1937 eli niin sanotun Whistleblower-direktiivin tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti. Direktiivin tarkoitus on yhtenäistää ilmoitusmenettelyä koskevaa sääntelyä EU:ssa. Direktiivi pantiin […]

Toimistomme on poikkeuksellisesti kiinni perjantaina 17.5.2024

Toimistomme on poikkeuksellisesti kiinni perjantaina 17.5.2024 henkilöstön virkistystapahtuman johdosta, emmekä tällöin välttämättä pysty vastaamaan asiakkaidemme yhteydenottoihin normaaliin tapaan. Olemme taas toimistolla maanantaina 20.5. ja palaamme yhteydenottoihinne viimeistään silloin.

Riita-asioiden asianajo- ja oikeudenkäyntikulut

Asianajo- ja oikeudenkäyntikulujen määrä saattavat vaikuttaa harkintaan silloin kun mietitään, lähdetäänkö omaa riita-asiaa viemään tuomioistuimen ratkaistavaksi. Millaisia rahoituskeinoja yksityisellä on käytettävissään, kun oikeudenkäynnin taloudellinen kuluriski huolettaa? Oikeusturvavakuutus. Oikeusturvavakuutus on yleisimmin osana kotivakuutusta, mutta se voi olla yhdistetty myös johonkin toiseen vakuutukseen. Oikeusturvavakuutus korvaa oikeudenkäynnistä ja oikeudenkäyntiä varten tarvittavan juristin käytöstä aiheutuneita kuluja. Oikeusturvavakuutus on ensisijainen […]

TYÖNTEKIJÄN PÄTEVÄ SYY POISSAOLOLLEEN JA HYVÄKSYTTÄVÄ ILMOITTAMISTA KOSKEVA ESTE

Jokainen sairastuu joskus ja tarvitsee vapaata työstään. Työsuhteessa olevan työntekijän osalta asiasta on säännelty työsopimuslaissa. Sairautta on pidetty tavanomaisesti lain esitöissä, oikeus-käytännössä ja oikeuskirjallisuudessa työntekijään liittyvänä pätevänä syynä olla poissa töistä. Laissa asetettuna velvoitteena on, että työntekijän on välittömästi ilmoitettava poissaolostaan työn-antajalle ja toimitettava työnantajan pyytäessä myös lääkärintodistus sairaudestaan. Sen sijaan jos työntekijä jostain syystä […]

Henkilöstön palkitsemisen useat eri tavat

Yleistä palkitsemistavoista Palkitseminen jaetaan pääsääntöisesti kahteen eri osioon eli taloudellisiin palkitsemiskeinoihin ja ei-taloudellisiin palkitsemiskeinoihin. Ei-taloudellisia palkitsemiskeinoja ovat esimerkiksi urapalkkiot ja sosiaaliset palkkiot, kuten kiitoksin ja tunnustuksin sekä erilaisin statussymbolein tapahtuva palkitseminen. Taloudellisesti työntekijää voi palkita esimerkiksi suoraan palkkion muodossa tai epäsuorasti erilaisten vakuutus- ja luontoisetujen muodossa. Myös muunlaiset verovapaat henkilöstöedut liittyen muun muassa lastenhoitoon, liikuntaan […]

Toimistomme on poikkeuksellisesti kiinni perjantaina 24.11.2023

Toimistomme on poikkeuksellisesti kiinni perjantaina 24.11.2023 henkilöstön virkistystapahtuman johdosta, emmekä tällöin välttämättä pysty vastaamaan asiakkaidemme yhteydenottoihin normaaliin tapaan. Olemme taas toimistolla maanantaina 27.11. ja palaamme yhteydenottoihinne viimeistään silloin.

Asianajotoimisto Ferenda Oy hakee lakimiestä/asianajajaa äitiysloman sijaisuuteen

Asianajotoimisto Ferenda Oy hakee lakimiestä/asianajajaa äitiysloman sijaisuuteen tammikuusta 2024 alkaen sopimuksen mukaan. Määräaikaisen työsuhteen kesto on 31.12.2024 saakka. Varsinainen työpaikka on Helsingin toimistolla ydinkeskustassa, mutta työhön sisältyy jonkin verran matkustamista työtehtävistä riippuen. Hakijalta edellytämme perehtyneisyyttä perhe- ja jäämistöoikeudellisten toimeksiantojen hoitamiseen, kelpoisuutta hoitaa oikeudenkäyntejä sekä sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Hakijan eduksi katsomme: – […]

Milloin kyse on työsuhteessa tehdystä työstä ja milloin yrittäjänä tehdystä työstä?

Vastaaminen otsikon kysymykseen voi olla joskus haastavaa. Erilaiset työnteon moninaiset muodot, kuten digitaalisten alustojen välityksellä tapahtuva työskentely, niin sanottu kevytyrittäjyys ja muut itsensätyöllistämisen muodot ovat korostaneet tarvetta tarkentaa sääntelyä tulkinnanvaraisissa ja epäselvissä tilanteissa. Työsopimuslakiin on tehty tästä syystä muutos, joka on astunut voimaan 1.7.2023. Muutos on tuonut työsopimuslain 1 §:ään kokonaisharkinnan käsitteen. Sen mukaisesti tulee […]

Perintöriitojen ratkaiseminen

Toisinaan kuolinpesässä ei päästä osakkaiden kesken yksimielisyyteen suoritettavasta osituksesta ja perinnönjaosta. Erimielisyydet perustuvat usein perittävän eläessään tekemiin toimiin kuten ennakkoperintöihin tai yhdelle osakkaalle annettuun muuhun rahanarvoiseen etuuteen tai mihin tahansa toimeen, jossa perittävä on muiden osakkaiden mielestä suosinut yhtä perillistä. Vastaavasti perittävän tekemä testamentti, jossa suositaan osaa perillisistä muiden perillisten vahingoksi, voi aiheuttaa perintöriitoja. Myös […]