Asianajo- ja oikeudenkäyntikulujen määrä saattavat vaikuttaa harkintaan silloin kun mietitään, lähdetäänkö omaa riita-asiaa viemään tuomioistuimen ratkaistavaksi. Millaisia rahoituskeinoja yksityisellä on käytettävissään, kun oikeudenkäynnin taloudellinen kuluriski huolettaa?

Oikeusturvavakuutus. Oikeusturvavakuutus on yleisimmin osana kotivakuutusta, mutta se voi olla yhdistetty myös johonkin toiseen vakuutukseen. Oikeusturvavakuutus korvaa oikeudenkäynnistä ja oikeudenkäyntiä varten tarvittavan juristin käytöstä aiheutuneita kuluja. Oikeusturvavakuutus on ensisijainen nähden julkiseen oikeusapuun. Julkista oikeusapua voidaan myöntää vain yksityishenkilölle, mutta oikeusturvavakuutus turvaa niin yksityishenkilöitä kuin yhteisöjä. Oikeusturvavakuutuksen korvausehdot perustuvat vakuutuskirjaan ja vakuutusyhtiön määrittelemiin ehtoihin. Huomionarvoista oikeusturvavakuutuksen osalta on se, että se korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka aiheutuvat asianajajan käyttämisestä yleisissä tuomioistuimissa.

Julkinen oikeusapu. Julkista oikeusapua myönnetään valtion varoista yksityishenkilölle, joka tarvitsee asiantuntevaa apua oikeudellisessa asiassa, eikä taloudellisen asemansa vuoksi kykene itse suorittamaan sen hoitamisen vaatimia kuluja. Oikeusapua annetaan hakemuksesta sen hakijan taloudellisen aseman eli käytännössä henkilön käyttövarojen ja mahdollisen varallisuuden perusteella. Hakijan taloudellisesta asemasta riippuen oikeusapua voidaan myöntää joko omavastuuosuudella tai ilman omavastuuosuutta. Joissakin tilanteissa oikeusapua voidaan myöntää myös oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen tai oikeusturvavakuutuksen enimmäiskorvausmäärän ylittävään osaan.

Julkinen oikeusapu voi tuomioistuinprosessin sijasta olla myös oikeudellista neuvontaa tai asiakirjojen laatimista. Julkista oikeusapua ei voi saada asioihin, joilla on vähäinen merkitys tai asioihin joihin oikeusavun myöntäminen olisi selvästi tarkoituksetonta. 

Ammattiliitot. Ammattiliitot tarjoavat usein jäsenilleen muun muassa neuvontaa, sovitteluapua sekä apua oikeudenkäynnissä, koskien työsuhteessa ilmenneitä riitoja tai ongelmia. Ammattiliiton tarjoama oikeusapu katetaan jäsenmaksuilla. Ammattiliittojen tarjoaman oikeusavun saamisen edellytykset perustuvat pääsääntöisesti ammattiliittojen omiin sääntöihin sekä yleisiin sopimusoikeudellisiin periaatteisiin. Yleistä lainsäädäntöä ammattiliittojen tarjoamasta oikeusavusta tai sen saamisen edellytyksistä ei ole ja sen vuoksi onkin tavallista, että ammattiliittojen edellytykset oikeusavun saamiselle vaihtelevat. Yleisimpiä edellytyksiä ammattiliiton tarjoaman oikeusavun saamiselle voi olla esimerkiksi, että ammattiliiton jäsenyys on ollut voimassa tietyn ajan, jäsenmaksut on suoritettu ja asialla tulee olla menestymismahdollisuus. Menestymismahdollisuus edellyttää esimerkiksi riittävää näyttöä asiassa. Ammattiliitosta riippuen muut edellytykset voivat vaihdella.

Voit olla matalalla kynnyksellä yhteydessä asianajajiimme, mikäli tarvitset apua riita-asiasi hoitamiseen.

Tilaa uutiskirjeemme

Liity uutiskirjeen tilaajaksi ja saat ajankohtaisimmat aiheet suoraan sähköpostiisi.