Työsopimuksen 9 keskeistä ehtoa

  1. Onko työehtosopimusta?

Selvitä ennen työsopimuksen solmimista, onko työsuhteessa sovellettava jotakin työehtosopimusta. Työehtosopimus sisältää valmiiksi sovittuja, alakohtaisia ehtoja muun muassa palkoista, työajoista ja lomista. Työsopimuksen ehtoja ei saa sopia työntekijän kannalta työsopimuslain pakottavia normeja tai sovellettavaa työehtosopimusta huonommiksi.

  1. Työsopimuksen kesto

Työsopimus on toistaiseksi voimassa oleva, ellei ole sovittu toisin. Määräaikaisesta työsuhteesta täytyy sopia aina erikseen ja työnantajalla on oltava sille perusteltu syy. Se voi olla esimerkiksi sijaisuus tai kausityö. Perusteeksi käy myös työntekijän oma aloite.

  1. Koeaika

Koeajasta kannattaa yleensä sopia. Siitä on sovittava nimenomaisesti silloinkin, kun koeaika on työehtosopimuksen mukainen. Koeaika saa olla enintään kuusi kuukautta työsuhteen alusta lukien. Alle vuoden määräaikaisuuksissa se voi olla enintään puolet työsopimuksen kestosta. Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa työsuhde koeajalla. Sitä ei saa kuitenkaan tehdä syrjivillä tai muutoin koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla.

  1. Työtehtävät ja työntekopaikka

Määrittele työntekijän pääasialliset työtehtävät.

Sovi työntekopaikasta riittävän laajasti. Se voi olla esimerkiksi laaja maantieteellisesti rajattua alue, jossa työntekijä on velvollinen tekemään työtä. Työntekopaikasta sopiminen vaikuttaa muun muassa matkakustannusten korvaamiseen ja siihen, onko matkaan käytetty aika palkallista työaikaa.

  1. Työaika

Työaikalain mukaan säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Tästä ei kannata poiketa ilman perusteltua syytä.

  1. Palkka

Työehtosopimuksen mukaista vähimmäispalkkaa ei saa alittaa. Jos työsuhteeseen ei sovelleta työehtosopimusta, palkka määräytyy työsopimuksen mukaan.

  1. Irtisanomisaika

Irtisanomisajan pituudesta voi sopia lain ja työehtosopimusten asettamissa rajoissa. Työnantajan irtisanomisaika voi olla pidempi kuin työntekijän, muttei toisinpäin. Se voidaan sopia enintään kuuden kuukauden mittaiseksi.

  1. Kilpailukielto ja salassapito

Työtehtävästä ja työntekijän asemasta riippuen joskus voi olla perusteltua tehdä kilpailukielto- ja salassapitosopimukset työsuhteen päättymisen jälkeiselle määräajalle. On hyvä tiedostaa, että työsuhteen aikana kiellot ovat voimassa lain nojalla. Jos kilpailukieltosopimus tehdään, pitäisi sen rajoitukset muotoilla mahdollisimman tarkasti ja tarkoituksenmukaisesti.

  1. Työsopimuksen muuttaminen

Työsopimusta ei saa muuttaa yksipuolisesti kuin tilanteessa, jossa työnantajalla on samalla irtisanomisperuste ja muutosta voidaan alkaa toteuttamaan vasta irtisanomisajan jälkeen.

Hanki apua.

Älä luota itseesi kun kysymys on työsopimusasioista. Käytä asiantuntijaa apuna paitsi työsopimuksen solmimisessa, myös etenkin silloin, kun ollaan päättämässä työsopimusta. Tilanteisiin liittyy lähes poikkeuksetta merkittävät taloudelliset riskit.

Katso Y-studion julkaisema juttu, jossa Ferendan asianajajaa Reima Raappanaa haastateltiin aiheesta:

Y-Studion juttu työsopimuksesta on nyt julkaistu: https://y-studio.fi/yrityksen-alku/laki-ja-sopimukset/yhdeksan-vinkkia-tyosopimuksen-tekoon/

 

 

 

Hakusanat: työsopimus, työsopimusehdot

Tilaa uutiskirjeemme

Liity uutiskirjeen tilaajaksi ja saat ajankohtaisimmat aiheet suoraan sähköpostiisi.