Talouden alavire on lisännyt yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemuksia. Niiden vuosittainen määrä on vuoden 2008 2068:sta tuplaantunut, sillä vuonna 2015 jätettiin yhteensä 4274 hakemusta. Tätä ennen hakemuksien määrä oli laskenut muutaman vuoden ajan.

Velkaongelmat voi ratkaista velkajärjestelyllä. Velkajärjestely kestää tavallisesti 3 tai 5 vuotta, jonka ajan velkojat saavat suorituksen henkilön kuukausittaisen maksuvaransa mukaisesti. Toisaalta ns. nollaohjelmassa velkojat eivät saa ollenkaan suorituksia. Perheen koti voi säästyä myynniltä, mikäli henkilöllä on kykyä maksaa osa muista kuin asuntoon kohdistuvista veloistaan.

Konkurssi ei lakkauta velkoja kuten velkajärjestely ja yksityishenkilöiden konkurssit ovat harvinaisempia. Konkurssissa voidaan käyttää henkilön velkojien maksamiseen henkilön kaikki omaisuus. Toisin on usein velkajärjestelyssä. Konkurssissa ei kuitenkaan voida hyödyntää henkilön tulevia tuloja. Siksi konkurssin kautta velkojien tulevat suoritukset voivat jäädä pienemmeksi kuin velkajärjestelyssä.

Henkilön aiemmat teot ja elämänvalinnat voivat estää velkajärjestelyn aloittamisen. Lähes kaikki esteperusteet liittyvät kielteiseksi arvioituun tapaan, jolla velkaantuminen on tapahtunut. Vaikka tuomioistuin päätyisi toteamaan, että esteperuste on olemassa, henkilö voi saada velkajärjestelyn mikäli siihen on painavia syitä. Silloin huomioidaan muun muassa henkilön toiminta velkojien maksamiseksi ja velkaantumisesta kulunut aika.

Painavien syiden punninta perustuu kokonaisharkintaan ja siinä arvioidaan muun ohella myös mikä merkitys velkajärjestelyllä on velkojien asemaan. Korkein oikeus on antanut kuusi ennakopäätöstä tähän arviointiin liittyen viimeisen 10 vuoden aikana ja viimeksi ratkaisussaan KKO 2014:52.

Toivoa ei pidä menettää ensikäänteessä, sillä annettu kielteinen päätös hakemukseen voi muuttua muutoksenhaussa. Lisäksi ajan kuluminen voi johtaa siihen, että myöhemmin jätetty hakemus hyväksytään ja velkajärjestely aloitetaan.

Kirjoitus on julkaistu 17.2.2016 Kaupunkilehti Pohjois-Kymenlaaksossa.

Tilaa uutiskirjeemme

Liity uutiskirjeen tilaajaksi ja saat ajankohtaisimmat aiheet suoraan sähköpostiisi.