Rakennusluvalla kesämökki pysyväksi asunnoksi

Vapaa-ajan asuntonsa vakituiseksi asunnoksi muuttamista suunnittelevien mökkiläisten elämä on helpottunut 1.5.2017 lukien, jolloin maankäyttö- ja rakennuslain muutos asiaa koskien on tullut voimaan. Vapaa-ajan asunnon voi muuttaa pysyvään asuinkäyttöön nykyisin entistä joustavammin.

Kunnat ja ELY-keskukset ovat olleet aika ajoin eri linjoilla kesämökkien muuttamisesta ympärivuotisiksi asunnoiksi. Kunnat ovat sallineet ELY-keskuksia auliimmin muutoksen tekemisen. Kunnat ovat harkinneet tapauskohtaisesti, täyttääkö lomapaikka vakituisen asunnon edellytykset. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan muutokset on puolestaan tullut ratkaista kaavamenettelyllä eikä yksittäisinä päätöksinä. Tämä on tuonut mukanaan käytännön ongelmia muutosta haluaville mökkiläisille, etenkin siinä tapauksessa, että ELY-keskus on lähtenyt valittamaan kunnan tekemästä myönteisestä päätöksestä.

Muutossäännös on sijoitettu maankäyttö- ja rakennuslain 18 luvun 129 a §:ään. Säännöksen mukaan kunta voi osoittaa rakennusjärjestyksessä ne alueet ja edellytykset, joilla vapaa-ajan asunnon muuttaminen pysyvään asuinkäyttöön ei edellytä poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua ennen rakennuslupaa. Tällaisessa tilanteessa tarvitaan siten vain kunnan rakennuslupa.

Kunnan osoittamisoikeudelle on kuitenkin asetettu ehtoja. Rakennusjärjestyksen määräys voi koskea vain sellaisia alueita, joilla käyttötarkoituksen muutos ei aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Mökin muuttaminen vakituiseksi asunnoksi saattaa tuoda etuja mukanaan. Tässä on kuitenkin kuntakohtaisia eroja. Vakituisesti asuva saattaa olla oikeutettu tiettyihin palveluihin, kuten esimerkiksi koulukyyteihin ja joihinkin vanhusten palveluihin. Näiden määrittely on kunnan käsissä.

On kuitenkin muistettava, että vapaa asumisoikeus on missä tahansa eli mökillä voi asua ympärivuotisesti ilman lupia.

Minna Rautonen

Asianajaja, varatuomari

Kirjoitus on julkaistu 20.5.2017 Kaupunkilehti Pohjois-Kymenlaaksossa

Tilaa uutiskirjeemme

Liity uutiskirjeen tilaajaksi ja saat ajankohtaisimmat aiheet suoraan sähköpostiisi.