Onko oikeudenkäynti liian kallista?

Viime aikoina keskustelua on herättänyt oikeudenkäynnin kalleus ja se, vaarantuuko ihmisten oikeusturva sen vuoksi. Tuomioistuimet nostivat vuoden 2016 alusta asian käsittelystä perittäviä maksuja. Esimerkiksi riita-asian maksu on lähtökohtaisesti 500 euroa, rikosasian ja lähestymiskieltohakemuksen 250 euroa ja hakemusasioiden maksu 200 euroa. Asian lopputuloksesta riippuen perittävä maksu voi olla pienempi. Näiden lisäksi kustannuksia aiheutuu avustajan käyttämisestä.

Oikeudenkäynnistä perittäviin maksuihin sekä avustajan palkkioon on saatavissa oikeusapua, jolloin tuomioistuin ei peri maksuja ja avustajan palkkio maksetaan valtion varoista. Oikeusapua tuomioistuimen perimiin maksuihin voi saada lähes aina täyttäessään korvauksettoman oikeusavun edellytykset. Avustajan käytön edellytykset ovat oikeusapulaissa tiukemmat eikä yksinkertaisimmissa asioissa avustajan käyttö ole mahdollista.

Oikeusavun edellytyksiä arvioitaessa tulee esittää selvitys tuloista, elatusvelvollisuudesta, menoista, varallisuudesta sekä selvitys asiasta, johon oikeusapua haetaan.  Tuloina huomioidaan lähes kaikki tulolajit ansio- ja pääomatuloista erilaisiin päivärahoihin, mutta esim. toimeentulotukea ei huomioida hakijan tulona.  Menoina huomioidaan asumismenot sekä elatusvelvollisuudesta johtuvat menot sekä mahdollisesti ulosottoon tai velkajärjestelyn kautta maksettavat velat. Menojen ja tulojen erotus määrittää oikeusavun saajan omavastuuosuuden ja sen, maksetaanko avustajan palkkio kokonaan valtion varoista vai joutuuko asiakas maksamaan osan itse.

Tuomioistuinmaksuista oikeusavun saaja on kokonaan vapautettu, vaikka hän maksuvaran perusteella olisi velvoitettu maksamaan osan avustajan palkkiosta. Myös hakijan varallisuus otetaan tietyissä tapauksissa huomioon.

Oikeutesi oikeusapuun voi arvioida Internetistä löytyvällä laskurilla, mutta täyden varmuuden saamiseksi on suositeltavaa kääntyä yksityisen asianajotoimiston tai oikeusaputoimiston puoleen.

 

 

 

Hakusanat: oikeudenkäynti, oikeusturva, oikeusapu,  riita-asia,

Tilaa uutiskirjeemme

Liity uutiskirjeen tilaajaksi ja saat ajankohtaisimmat aiheet suoraan sähköpostiisi.